Điểm nhấn thông tin tài chính-kinh tế nổi bật tuần qua

PV.

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết 19, Kho bạc Nhà nước xứng đáng là nơi quản lý, “tay hòm chìa khóa” của nền tài chính nước nhà, Bước đầu tạo được sự đồng thuận của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước... là những sự kiện tài chính - kinh tế nổi bật tuần từ 27/2-3/3/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết 19

Là một trong những bộ, ngành tiên phong trong công tác cải cách hành chính, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-BTC Kế hoạch hành động để triển khai mạnh mẽ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. >>>. Xem chi tiết

Kho bạc Nhà nước xứng đáng là nơi quản lý, “tay hòm chìa khóa” của nền tài chính nước nhà

Đánh giá cao những nỗ lực của ngành Tài chính trong những năm vừa qua, tại buổi làm việc tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) sáng ngày 3/3/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận: Thành tích của KBNN đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.>>>. Xem chi tiết

 

Bước đầu tạo được sự đồng thuận của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Sau hơn một năm triển khai thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành từ tháng 1/2016, đến nay công tác thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước đã bước đầu tạo được sự đồng thuận của các đơn vị được thanh tra và giúp cho các đơn vị này có ý thức tuân thủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm. Đặc biệt, các kết quả thanh tra chuyên ngành có ý nghĩa quan trọng góp phần cùng toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.>>>.Xem chi tiết

Tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia với xe ô tô trong năm 2017

Thực hiện quy định tại tiết a điểm 2 mục I Phần thứ nhất Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1756/VPCP-KTTH ngày 27/02/2017; Bộ Tài chính hướng dẫn về việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017. >>>. Xem chi tiết