Điểm sáng trong phát triển BHXH tự nguyện

PV.

6 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19. Đặc biệt, một trong những điểm sáng của ngành BHXH trong nửa đầu năm 2020 là số người tham gia BHXH tự nguyện tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Số người tham gia BHXH tự nguyện trong 6 tháng đầu năm 2020  tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019.
Số người tham gia BHXH tự nguyện trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019.

Đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong những tháng đầu năm 2020, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó chú trọng triển khai hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); chủ động xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh việc kịp thời giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 cho BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai theo kế hoạch được giao; đẩy mạnh đôn đốc BHXH các tỉnh thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ dữ liệu, do cơ quan Thuế chuyển sang; kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Theo BHXH Việt Nam, đến ngày 30/6/2020, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,144 triệu người, trong đó, số tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người, đặc biệt vượt qua giai đoạn khó khăn do thực hiện cách ly xã hội, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019, đạt 670,8 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,716 triệu người; số người tham gia BHYT là 85,521 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số.

Về số thu BHXH, BHYT, BHTN, cơ quan BHXH các cấp đã đẩy mạnh công tác thu, nhờ đó, số thu BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm của Ngành ước đạt 45,3% kế hoạch, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 01 tháng trở lên) khoảng 21.231 tỷ đồng, chiếm 5,3% số phải thu.

Đáng chú ý, trong bối cảnh các đơn vị, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và ước số tiền khoảng 475 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện tốt công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Theo số liệu báo cáo của các địa phương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công An nhân dân, ước đến ngày 30/6/2020, tổng số người tham gia BHXH được cấp sổ là khoảng 15,053 triệu người, đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; tổng số người tham gia được cấp thẻ BHYT là khoảng 85,5 triệu người.

Tại các địa phương, công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn. Cụ thể, toàn ngành BHXH ước giải quyết 60.523 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019); 454.209 người hưởng trợ cấp 1 lần (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2019); 4.589.884 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019)…

Ngoài các nhiệm vụ trên, trong những tháng đầu năm 2020, cơ quan BHXH các cấp đã thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Số liệu thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, tổng số chi BHXH, BHTN 6 tháng đầu năm 2020 ước khoảng 169.509 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch cả năm, trong đó: chi BHXH từ nguồn ngân sách là 23.575 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH là 93.367 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN là 5.757 tỷ đồng và chi khám chữa bệnh BHYT là 46.810 tỷ đồng…

Nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Trong những tháng cuối năm 2020, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành (từng tháng, quý, cả năm) nhằm tăng tốc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Đẩy mạnh phối hợp thanh tra liên ngành, tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công ích; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được giao năm 2020...

Toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịnh vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia…

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp chủ động, tích cực của các bộ, ngành liên quan, cấp ủy - chính quyền các tỉnh, thành phố và với quyết tâm của ngành BHXH, tin tưởng rằng BHXH Việt Nam sẽ đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.

Theo BHXH Việt Nam, đến ngày 30/6/2020, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,144 triệu người, trong đó, số tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người, đặc biệt vượt qua giai đoạn khó khăn do thực hiện cách ly xã hội, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019, đạt 670,8 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 12,716 triệu người; số người tham gia BHYT là 85,521 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số.