Điều hành giá cả, thị trường phù hợp mục tiêu kiểm soát lạm phát

PV.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giá; Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo 3 chuyên đề về giá hàng công nghiệp tiêu dùng, nông lâm thủy sản và tư liệu sản xuất; Giám sát chặt chẽ hoạt động kê khai giá của doanh nghiệp... là những giải pháp trọng tâm được Bộ Tài chính triển khai trong 7 tháng đầu năm 2016 trong công tác quản lý, điều hành giá cả, thị trường.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương tổ chức điều hành kinh doanh xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

Theo đó, trong tháng 7/2016, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã 2 lần điều hành giá kinh doanh xăng dầu (ngày 5 và ngày 20/7/2016); theo đó điều chỉnh giá bán xăng Ron 92 giảm 860 đồng/lít, xăng E5 giảm 800 đồng/lít, dầu mazut tăng 260 đồng/kg so với cuối tháng 6/2016; áp dụng mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngày 20/7/2016 đối với dầu diesel là 51 đồng/lít, dầu hỏa là 254 đồng/lít và dầu mazut là 136 đồng/kg.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong 7 tháng đầu năm, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã 14 lần điều hành giá xăng dầu, kết hợp với sử dụng Quỹ bình ổn giá phù hợp với những diễn biến phức tạp của giá dầu thô thế giới.

Đặc biệt, trong 7 tháng đầu năm 2016, Bộ Tài chính đã triển khai những giải pháp trọng tâm như sau: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giá; xây dựng kế hoạch kiểm tra theo 3 chuyên đề về giá hàng công nghiệp tiêu dùng, nông lâm thủy sản và tư liệu sản xuất; giám sát chặt chẽ hoạt động kê khai giá của doanh nghiệp.

Qua đó, Bộ Tài chính đã đề ra những phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, được mua sắm từ nguồn NSNN, như: chi phí xuất, bảo quản tối đa vacxin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giá sản phẩm dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường...

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các biện pháp quản lý, điều hành giá cả, thị trường đã có những tác động tích cực. Quán triệt chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu theo lộ trình, phù hợp mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô (chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 2,48% so tháng 12/2015, tăng 2,39% so cùng kỳ năm 2015; bình quân 7 tháng tăng 1,82% so cùng kỳ năm 2015).

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp Văn phòng Chính phủ, tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ trình Chính phủ ký ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá; Xây dựng dự thảo Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá bất động sản (thay thế Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10,11 tại Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)).