Điều kiện được nhập khẩu mặt hàng thực phẩm

TCTC (tổng hợp)

Công ty Minh Khang (TP. Hồ Chí Minh) có vốn đầu tư nước ngoài, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối thực phẩm đối với các mã HS 0403, 1104, 1601, 1704, 1806, 1902, 1903, 1904, 1905, 2007. Vậy, Công ty phải có những loại giấy phép gì và thực hiện thủ tục hải quan như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Điều 14 Nghị định số38/2012/NĐ-CPngày 25/4/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BTC ngày 9/4/2014 của liên bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Quyết định số 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 và Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì mặt hàng thực phẩm có mã số HS thuộc phân nhóm 0403 và 1601 khi nhập khẩuthuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật và kiểm tra an toàn thực phẩm.

Mặt hàng thực phẩm có mã số HS thuộc phân nhóm 1104 và 1903 khi nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm.

Mặt hàng thực phẩm có mã số HS thuộc phân nhóm 1704, 1806, 1902, 1904, 1905 và2007 khi nhập khẩuthuộc đối tượng phải kiểm tra an toàn thực phẩm.

Do doanh nghiệp không nêu tên hàng và mã số HS cụ thể, nên khi nhập khẩu đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm dịch được quy định tại Quyết định số 4758/QĐ-BNN-TY và Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV để thực hiện đăng ký kiểm dịch đúng theo quy định.

Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động thực vật, trước khi nhập khẩu đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Cục Thú y hoặc Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.

Về hồ sơ tờ khai hải quan, đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào các quy định tại Điều 16 và Điều 34 Thông tư số38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan chỉ thông quan mặt hàng nêu trên khi doanh nghiệp nộp Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.