Rà soát, ngăn chặn gian lận thuế trong nhập khẩu ô tô nhập làm quà tặng

Theo gdt.gov.vn

Tổng cục Thuế mới đây đã có công văn chỉ đạo các cục thuế nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách cho phép nhập khẩu ô tô theo hình thức quà tặng, quà biếu để gian lận thuế, trốn thuế. Các cơ sở kinh doanh chỉ khai bằng 50- 60% giá vốn, khi xuất bán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế cho biết, mới đây đã nhận được chỉ đạo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và công văn của Cục Thuế Đà Nẵng về thông tin một số đối tượng đã lợi dụng chính sách cho phép nhập khẩu ô tô theo hình thức quà tặng, quà biếu để gian lận thuế, trốn thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế Đà Nẵng, đa số các xe nhập khẩu theo hình thức biếu tặng là xe có giá trị lớn, khi xuất bán ghi giá trị trên hóa đơn rất thấp, chỉ bằng 50- 60% giá vốn xe theo xác định của cơ quan hải quan, không phù hợp với giá giao dịch trên thị trường.

Mỗi tổ chức cá nhân chỉ được nhận một xe/năm

Viện dẫn các quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế Đà Nẵng và cục thuế các địa phương trong cả nước thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hành vi gian lận.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các địa phương thực hiện công tác quản lý thu thuế TTĐB ở khâu tiêu thụ nội địa, thuế TNDN, thuế GTGT đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhập xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, theo đúng quy định.

Cụ thể: Từ ngày 26/10/2015 theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, nếu nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 1 năm, mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nhập 1 xe ô tô và 1 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng.

Cơ sở kinh doanh ô tô được phép nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng thì khi nhận xe phải hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN. Các cá nhân (được phép nhập loại hình này) thực hiện kê khai thuế TNCN đối với phần giá trị xe ô tô nhập khẩu bằng giá vốn xe nhập khẩu, theo xác định của cơ quan hải quan.

Trường hợp cơ sở kinh doanh bán bán xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng theo giá bán thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ sở kinh doanh bị ấn định thuế GTGT, TTĐB và TNDN theo quy định tại điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Rà soát, công khai các đối tượng gian lận

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương thực hiện rà soát lập danh sách các cơ sở kinh doanh trên địa bàn có nhập xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng; số lượng xe đã đã thực hiện xuất bán cho bên thứ 2; danh sách các đối tượng mua lại xe của bên nhập.

Trên cơ sở dữ liệu đã thu thập, các cục thuế cần thực hiện ngay một số biện pháp quản lý thuế.

Đối với cơ sở kinh doanh đã chuyển nhượng xe ô tô có nguồn gốc là quà biếu, quà tặng nhưng thông báo giải thể không thực hiện quyết toán thuế, hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, cục thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế liên quan và các cơ quan chức năng để thực hiện việc xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, các cục thuế cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu Chương trình quản lý ấn chỉ và Trang thông tin điện tử của ngành Thuế để thực hiện công tác công khai danh sách doanh nghiệp kinh doanh không nộp thuế, trốn thuế cùng toàn bộ danh sách những chứng từ, hóa đơn đã phát hành của doanh nghiệp này nhưng chưa hoặc không nộp thuế.

Cơ quan thuế địa phương phải thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin với cơ quan công an, hải quan, cơ quan chức năng có liên quan để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế./.