Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động như thế nào?

PV.

Một số người lao động băn khoăn về đối tượng và điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo Luật Bảo hiểm Xã hội.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo Điều 43 của Luật Bảo hiểm Xã hội số 58/2014/QH13, người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau:

Một là, bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; và Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Hai là, bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn trong các trường hợp trên.

Cũng theo Luật Bảo hiểm Xã hội, đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; Cán bộ, công chức, viên chức; Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí...