Định giá đất sát thị trường giúp tránh đầu cơ, thổi giá


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, tài chính đất đai cùng với quy hoạch là công cụ Nhà nước thực hiện quyền quản lý nhà nước và quyền đại diện cho chủ sở hữu toàn dân về đất đai.

Thực hiện hài hòa lợi ích người dân, Nhà nước và doanh nghiệp

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc định giá đất sát với giá thị trường sẽ tránh tình trạng lãng phí, đầu cơ và thổi giá. Các thông tin đều được số hoá đất đai, thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu về bản đồ địa chính.

Cụ thể, chiều 14/11, phát biểu tiếp thu, giải trình dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết trong 1/3 số ý kiến của đại biểu Quốc hội tại hội trường ngày hôm nay liên quan về vấn đề tài chính và giá định giá đất.

Tài chính đất đai cùng với quy hoạch là công cụ mà Nhà nước thực hiện quyền quản lý Nhà nước và quyền đại diện cho chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Trong đó, việc phân bổ lại nguồn lực đất đai, phát huy giá trị đất đai và đưa nguồn lực này để vào phát triển cho kinh tế - xã hội và giải quyết hài hòa các mối quan hệ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu rõ.

Trên cơ sở thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu về giá đất, dùng phương pháp toán học, phương pháp thống kê tính toán, cùng với phương pháp để xác định vùng đất chuẩn, thửa đất chuẩn, số lượng thửa đất… thì có thể xác định được giá đất. Điều này sẽ giải quyết được những bất cập hiện nay, ông Hà cho biết.

Đồng thời, từ giá đất này ta sẽ thực hiện rất nhiều công việc để đảm bảo trách nhiệm đóng góp về mặt tài chính của người sử dụng đất, cũng như tính được giá đất cụ thể. Cùng với đó, công khai được giá đất cụ thể và người dân có quyền tiếp cận.

Các thông tin đều được số hoá đất đai, bản đồ địa chính

"Nếu xác định được vấn đề định giá đất sẽ thực hiện được rất nhiều công việc cụ thể để ổn định thị trường, xác định trách nhiệm đóng góp về mặt tài chính của người sử dụng đất. Các thông tin đều được số hoá đất đai, thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu về bản đồ địa chính. Việc định giá đất sát với giá thị trường sẽ tránh tình trạng lãng phí, đầu cơ và thổi giá", ông Trần Hồng Hà cho hay.

Về thu hồi đất và bồi thường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự thảo đã quy định rõ tiêu chí giao đất không phải đấu thầu, đấu giá. Về vấn đề đất đai cần phải đấu thầu, đấu giá có 2 hình thức.

Quan trọng nhất ở đây là làm sao thực hiện được hài hòa lợi ích của người dân và lợi ích của Nhà nước và lợi ích doanh nghiệp. Tuy nhiên, khó khăn nhất là làm sao xác định được điều kiện, tiêu chí, Bộ trưởng cho biết sắp tới sẽ nghiên cứu và mong các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, khoa học tiếp tục tham gia góp ý lượng hóa, cụ thể, ông Hà nhấn mạnh.

Về vấn đề quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, quy hoạch đất đai sẽ gắn với quy hoạch giao thông. Tập trung quản lý đất đai theo không gian, quản lý về chỉ tiêu phân bổ đất đai để làm sao sử dụng một cách hiệu quả, khai thác bền vững.

“Quy hoạch đất đai là cái khung để quản lý những đối tượng cần bảo vệ, bảo tồn như đất di sản thiên nhiên văn hoá lịch sử, hạ tầng giao thông cứng,…”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Các đại biểu tham gia nhiều ý kiến để hoàn thiện dự án luật như thể chế hóa rõ ràng, cụ thể hơn 8 nhóm chính sách theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; hoàn thiện chính sách dân tộc; rà soát phạm vi, đối tượng điều chỉnh; quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai, quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo Huyền Diệu/kinhtemoitruong.vn