Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Đoàn kết, đổi mới, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

Minh Hà

Ngày 15/2/2017, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện các ban Đảng của TP. Hà Nội.

Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, trong năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy đảng thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chủ đề năm “Kỷ cương – Văn hóa” đã đề ra trong năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 của Cục Hải quan TP. Hà Nội, ngày 15/2/2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 của Cục Hải quan TP. Hà Nội, ngày 15/2/2016.

Theo đó, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản về công tác hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, các bộ, ngành có liên quan đến toàn thể cán bộ công chức của đơn vị.

Cùng với đó, Cục Hải quan Hà Nội đã kịp thời xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai Luật Hải quan và các văn bản có liên quan.

Kết quả, năm 2016, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã làm thủ tục cho 47.273 chuyến bay và  hơn 5,5 tiệu lượt hành khách; tổng số tờ khai là 952.983 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 26 tỷ USD.

Nổi bật nhất là kết quả thu ngân sách nhà nước mà Cục Hải quan TP. Hà Nội đã đạt được trong năm 2016. Tính đến hết ngày 31/12/2016, Cục Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 20.002 tỷ đồng, bằng 110% chỉ tiêu pháp lệnh được giao và đạt 102% chỉ tiêu phấn đấu được giao.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở 112/110 doanh nghiệp (đạt 102%) và tại cơ quan hải quan 734/350 cuộc (đạt 210%), số thuế thu nộp ngân sách nhà nước là 130,14 tỷ đồng, đạt 59,15% chỉ tiêu được giao.

Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống ma túy, năm 2016, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tập trung triển khai chuyên án, chuyên đề, hồ sơ điều tra, nắm tình hình một số doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thương mại, buôn lậu, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Minh chứng là năm 2016, Cục Hải quan đã lập 10 hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình đới với doanh nghiệp, triển khai thông tin đến các chi cục, nhờ đó đã truy thu 900 triệu đồng; bắt giữ 7 vụ ma túy, điển hình là chuyên án E316 đấu tranh với việc vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường Bưu chính quốc tế và đường hàng không; phát hiện bắt giữ kịp thời ngăn chặn số lượng lớn chất ma túy lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam (hơn 2,2 tấn lá Khát)…

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Trong năm qua, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổng kết 5 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20-KH/TW của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2015; Ban hành Nghị quyết nội bộ số 242-NQ-ĐUHQ ngày 18/11/2016 để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2016.

Đoàn kết, đổi mới, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 - Ảnh 1

Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong công tác phát triển đảng, năm 2016, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã chuẩn y kết nạp cho 30 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 32 đồng chí. Đề nghị Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 10 đồng chí; cấp mới 102 thẻ đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tập trung xây dựng chương trình thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Kết quả, trong năm qua, Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện kiểm tra 10 chi ủy trực thuộc; thực hiện giám sát 2 lượt đối với 3 chi ủy trực thuộc về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội tập trung triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVI; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị đã được nghe đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội trình bày báo cáo tham luận về triển khai thực hiện công tác chuyên môn trong năm 2016. Đồng thời, nêu rõ các giải pháp quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã công bố kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016.

Theo đó, năm 2016, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã công nhận 11 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó có 2 tổ chức đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (Đảng bộ Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh và Chi bộ Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội đánh giá cao những thành tích trên tất cả các mặt công tác mà Cục Hải quan TP. Hà Nội đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là công tác thu ngân sách nhà nước, cải cách hiện đại hóa hải quan.

Đoàn kết, đổi mới, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 - Ảnh 2

Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội nêu rõ, để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2017, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, từ đó đưa ra chính xác kết quả thành tích cũng như chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Khanh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường cho biết, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan TP. Hà Nội trong năm 2017, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc phải hiểu rõ nhiệm vụ của mình từ đó quán triệt, phân công triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc được giao theo tiến độ chính xác.

Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo TP. Hà Nội cũng như sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2017.