Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ đoàn kết, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Văn Trường

Ngày 20/7/2022, Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là chi bộ thứ ba trong 9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN tổ chức Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN; đồng chí La Văn Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN - đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ và 7 đảng viên của Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ nhiệm kỳ 2022-2025 (ngày 20/7/2022).
Đại hội Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ nhiệm kỳ 2022-2025 (ngày 20/7/2022).

Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Việt Hà - Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tham mưu với Lãnh đạo Tổng cục DTNN lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng, phân bổ, hướng dẫn thực hiện kế hoạch hàng năm được kịp thời, tạo điều kiện cho các Cục DTNN khu vực chủ động triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm.

Vụ cũng tham mưu Lãnh đạo Tổng cục DTNN chỉ đạo các Cục DTNN khu vực triển khai hoàn thành nhập mua lương thực đạt 100% kế hoạch được giao (năm 2020, 2021) với số lượng 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Trong đó, năm 2021 là năm đầu tiên đơn vị  tham mưu với Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các Cục DTNN khu vực áp dụng đánh giá “chấm điểm uy tín nhà thầu” tại bảng chấm điểm kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu mua gạo tại 22 Cục DTNN khu vực.

Công tác xuất cấp lương thực, vật tư cũng được đơn vị triển khai kịp thời theo quyết định của cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng, đủ số lượng. Cụ thể, về lương thực, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Tổng cục giao các Cục DTNN khu vực xuất gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; xuất gạo hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, giáp hạt; xuất gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021; xuất gạo hỗ trợ học sinh các năm học 2019-2020, 2020-2021; xuất gạo hỗ trợ công tác bảo vệ và phát triển rừng theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các tỉnh: Hà Giang, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An; xuất gạo viện trợ cho các nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Cuba: 22.000 tấn, Lào: 1.000 tấn)...

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh phát biểu tại Đại hội.
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ luôn chú trọng tới công tác xây dựng đảng và xác định là nhiệm vụ then chốt. Chính vì vậy, Chi bộ luôn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công tác tổ chức, xây dựng đảng cũng được đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả, 100% đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra thông qua việc tự kiểm tra, theo dõi giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động, sinh hoạt của đảng viên. Qua rà soát, đến nay chưa phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ Quản lý hàng dự trữ, đồng thời đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được trong nhiệm kỳ qua trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Phạm Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Đồng chí Phạm Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

“Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả rất ấn tượng, đặc biệt là Vụ đã tham mưu, trình Lãnh đạo Tổng cục DTNN ban hành Quyết định số 88/QĐ-TCDT ngày 9/2/2021 về ban hành Khung quy chế quản lý và sử dụng kho DTQG; Quyết định số 350/QĐ-TCDT ngày 02/6/2021 về ban hành quy định về trình tự thực hiện, phân công trách nhiệm trong mua vật tư thiết bị DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý; Công văn số 1161/TCDT-QLHDT ngày 10/8/2020 hướng dẫn thực hiện các hợp đồng mua vật tư thiết bị DTQG...”, đồng chí Phạm Vũ Anh nhấn mạnh.

Triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN lưu ý, Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ tiếp tục rà soát, tổ chức đánh giá các cơ chế, chính sách nội ngành liên quan tới lĩnh vực của đơn vị mình trong thực tiễn, từ đó đề xuất với Lãnh đạo Tổng cục những vấn đề còn bất cập để sửa đổi kịp thời. Đồng thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhập, xuất mua bán hàng DTQG trong những năm tới đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ cần có chương trình hành động chi tiết để thực hiện Nghị quyết của Đại hội; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Vũ Anh, Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ Phạm Việt Hà khẳng định, trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ sẽ cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN vào Nghị quyết của Đại hội chi bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng... để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Việt Hà được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Việt Hà được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Tại Đại hội, Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với mục tiêu: Hàng năm, Chi bộ luôn đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Không có đảng viên, cán bộ công chức vi phạm các điều mà tổ chức đảng, các đoàn thể quy định không được làm…

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên phổ biến, quán triệt tới toàn thể đảng viên các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tích cực động viên, khuyến khích đảng viên thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phê bình và tự phê bình; luôn giữ vững mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với quần chúng.

Hai là, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN, nhiệm vụ, chức năng của Vụ Quản lý hàng dự trữ để đề ra nghị quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Ba là, thực hiện đúng các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên giữ mối quan hệ với cấp ủy cấp trên.

Bốn là, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể theo đúng quy định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động do Công đoàn Tổng cục và Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục DTNN phát động.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Phạm Việt Hà giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng thời, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ nhiệm kỳ 2022 - 2025, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.