Chi bộ Vụ Kế hoạch:

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Văn Trường

Ngày 15/9/2022, Chi bộ Vụ Kế hoạch (Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ thứ 8 trên tổng số 9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã tổ chức Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN; đồng chí Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN và toàn thể 9 đảng viên của Chi bộ Vụ Kế hoạch.

Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch (ngày 15/9/2022).
Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch (ngày 15/9/2022).

Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ đã lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện trình Tổng cục DTNN trình Bộ Tài chính ban hành 01 Thông tư (Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) để xuất cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ); xây dựng trình Tổng cục DTNN báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quy chế quản lý xăng dầu DTQG (Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ngày 15/5/2020); tham gia xây dựng Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 9/10/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nhóm hàng “Vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng DTQG”...

Vụ đã phối hợp với các bộ, ngành quản lý hàng DTQG xây dựng Danh mục và kế hoạch DTQG 3 năm, hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để từng bước tăng cường Quỹ DTQG ngày càng lớn mạnh; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự toán chi nghiệp vụ DTQG, đảm bảo đủ kinh phí để phục vụ cho công tác bảo quản, nhập, xuất, bảo hiểm hàng DTQG. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với các bộ, ngành làm tốt công tác chuyển số dư dự toán chi mua hàng DTQG chưa giải ngân trong năm sang năm sau tiếp tục thực hiện và quyết toán theo quy định...

Công tác quản lý nhà nước về DTQG cũng được Vụ chú trọng triển khai hiệu quả. Theo đó, đơn vị đã tham mưu cho Tổng cục DTNN báo cáo Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, đánh giá danh mục, danh mục chi tiết hàng DTQG. Qua đó, danh mục hàng DTQG đã từng bước được rà soát, sắp xếp và đổi mới cơ cấu; đã xuất giảm, xuất loại ra khỏi danh mục những mặt hàng có thời hạn bảo quản ngắn, không còn phù hợp và điều chuyển, sắp xếp, phân công cơ quan quản lý, cũng như xây dựng kế hoạch mua sắm hàng DTQG hàng năm phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bên cạnh đó, Vụ Kế hoạch đã phối hợp chặt chẽ với các Cục DTNN khu vực, với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổng hợp, xây dựng phương án giá kịp thời, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định theo đúng thẩm quyền. Tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục DTNN chỉ đạo giá mua, giá bán hàng DTQG phù hợp với giá thị trường tại thời điểm và chất lượng hàng DTQG khi mua vào và khi bán ra...

Cùng với chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Kế hoạch luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt triển khai một cách có hệ thống các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Chi bộ quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các nhiệm vụ tại đơn vị theo các chuyên đề hàng năm.

Với mục tiêu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được Chi bộ đăng ký phấn đấu ngay từ đầu nhiệm kỳ. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra. Cụ thể, năm 2020, 2021, Chi bộ đạt tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Kế hoạch đã phát huy tốt tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về DTQG.

Đặc biệt, Vụ Kế hoạch tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục DTNN chỉ đạo giá mua, giá bán hàng DTQG phù hợp với giá thị trường tại thời điểm và chất lượng hàng DTQG khi mua vào và khi bán ra; tham mưu với Lãnh đạo Tổng cục DTNN báo cáo trình Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, đánh giá danh mục, danh mục chi tiết hàng DTQG.

Triển khai nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Vũ Anh nhấn mạnh, Chi bộ Vụ Kế hoạch cần chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức đi khảo sát thực tế cho cán bộ, đảng viên để giúp việc triển khai nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả. Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vụ Kế hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vụ Kế hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Tại Đại hội, Chi bộ Vụ Kế hoạch đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với mục tiêu: Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ; Phấn đấu xây dựng Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Phấn đấu 100% đảng viên đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để thực hiện các mục tiêu này, Chi bộ đã đề ra một số giải pháp trọng tâm sau:

- Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm nhất là tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu Chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

- Chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên sửa đổi lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo thực hiện tốt quy định, quy chế của Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN; tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình; mở rộng dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Tiếp tục phát huy và đổi mới phương thức làm việc, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Khiếu Thị Hương - Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Quang Khải - Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi ủy nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2025 đi vào cuộc sống.