Doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương ​báo cáo thiệt hại và bồi thường bảo hiểm do bão Nuru

Theo dangcongsan.vn

Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, trong đó đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm do Cơn bão số 4 (bão Nuru) tại các tỉnh miền Trung.

Cơn bão số 4 (bão Nuru) gây nhiều thiệt hại cho người dân tại các tỉnh miền Trung.
Cơn bão số 4 (bão Nuru) gây nhiều thiệt hại cho người dân tại các tỉnh miền Trung.

Theo Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cho biết, Cơn bão số 4 đã đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Do vậy, nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hai về người và tài sản do Bão số 4 gây ra, Cục đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khẩn trương chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức, các nhân tham gia bảo hiểm bị thiệt hai về người và tài sản do bão số 4 gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm. 

Đồng thời, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cũng đã đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm thưc hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật.

Tại văn bản này, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại, tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm báo cáo về Cục trước ngày 30/9/2022.

Được biết, sáng ngày 29/9, Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã thực hiện tạm ứng bồi thường ngay 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum chiều ngày 27/9 khi di chuyển trong cơn bão số 4. Đồng thời, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng đã hỗ trợ thêm đối với gia đình 2 nạn nhân trên.