Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão Noru

PV.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Công điện số 04/CĐ-TCDT gửi một số cục DTNN khu vực về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với diễn biến của cơn bão Noru.

Đối với các đơn vị đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, Cục trưởng Cục DTNN khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng .
Đối với các đơn vị đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, Cục trưởng Cục DTNN khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng .

Trong Công điện gửi đến các Cục DTNN khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN nêu trên tổ chức trực ban 24/24 giờ, nắm bắt thông tin diễn biến của cơn bão, kịp thời có các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản, kho và hàng dự trữ quốc gia.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra tài sản, kho chứa hàng dự trữ quốc gia; kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia; nhất là các điểm kho nằm tại các địa hình thấp, trũng có thể xảy ra ngập lụt.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN đề nghị các Cục DTNN khu vực triển khai xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của cấp có thẩm quyền đảm bảo tiến độ, thời gian.

Đối với các đơn vị đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, Cục trưởng Cục DTNN khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng dự trữ quốc gia khi nhập, xuất kho.