Doanh nghiệp bất động sản cần quan tâm phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Theo Thanh Minh/congthuong.vn

Nghị định số 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2019, cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp (DN).

Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp góp phần làm đa dạng hóa các nguồn vốn và giảm bớt dần sự lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Nguồn: Internet
Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp góp phần làm đa dạng hóa các nguồn vốn và giảm bớt dần sự lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Nguồn: Internet

Trái phiếu doanh nghiệp giúp đa dạng hóa các nguồn vốn

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) - cho biết, vừa có văn bản số 17/CV-HoREA khuyến nghị các DN bất động sản (BĐS) quan tâm phương thức phát hành trái phiếu DN.

Ngày 4/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP "Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp" có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2019, thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011. Nghị định số 163/2018/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia kinh tế và BĐS mục đích phát hành trái phiếu DN được nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. DN phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.

"Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 1 năm trở lên do DN phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của DN đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Phát hành trái phiếu DN là một phương thức huy động vốn đối với DN hội đủ điều kiện và có phương án đầu tư, kinh doanh khả thi, góp phần làm đa dạng hóa các nguồn vốn và giảm bớt dần sự lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Nghị định 163 phù hợp với thực tiễn hoạt động của DN

Chủ tịch HoREA cho rằng, nghị định trên có nhiều quy định mới và phù hợp hơn với tình hình hoạt động thực tiễn của DN. Đó là quy định loại hình "Trái phiếu doanh nghiệp xanh" để đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường; Quy định điều kiện phát hành trái phiếu trong nước đối với "Trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền" yêu cầu DN là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP. Trong đó, quy định DN có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán, mà không còn yêu cầu "kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi" như quy định trước đây tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định quy định điều kiện phát hành trái phiếu trong nước đối với "Trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền" quy định DN phát hành phải là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP. Đối với DN phát hành là công ty đại chúng còn phải đáp ứng điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng; Quy định về mệnh giá trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế được thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

Trái phiếu doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư

Mặt khác, theo ông Lê Hoàng Châu, trong những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước thực hiện lộ trình hạn chế dần nguồn vốn tín dụng ngân hàng vào thị trường BĐS, HoREA đã có 8 khuyến nghị đối với doanh nghiệp bất động sản nhằm ứng phó thích hợp với lộ trình này. Trong đó, HoREA đề nghị các DN quan tâm phương thức phát hành trái phiếu DN. Nhiều DN BĐS đã phát hành thành công trái phiếu DN như Novaland, TTC Land, TNR... và sắp tới là trái phiếu DN của Vinhomes.

Hiện trái phiếu DN đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư do lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn, nhất là đối với các DN phát hành trái phiếu có uy tín thương hiệu và có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

Với hành lang pháp lý hình thành trên cơ sở Nghị định 163/2018/NĐ-CP, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng và nhu cầu vốn ngày càng tăng của cộng đồng DN, trong đó có DN BĐS, chắc chắn thị trường phát hành trái phiếu sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm sắp tới.

Tuy nhiên, DN kinh doanh BĐS phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích nguồn vốn huy động từ trái phiếu DN, thực hiện hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh và dự án đầu tư để đảm bảo lợi ích của DN và nhà đầu tư trái phiếu.