Doanh nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá xu hướng kinh doanh tốt lên

Theo Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Tổng cục Thống kê vừa công bố, kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2018 có 48,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên.

48,2% số doanh nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá xu hướng sẽ tốt lên trong quý I/2018. Ảnh minh họa: TTXVN
48,2% số doanh nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá xu hướng sẽ tốt lên trong quý I/2018. Ảnh minh họa: TTXVN

Có 16,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định so với quý IV năm 2017.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ rõ, về khối lượng sản xuất, xu hướng quý I/2018, có 49,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 14,9% số doanh nghiệp dự báo giảm và 35,9% số doanh nghiệp dự báo ổn định so với quý IV/2017.

Về đơn đặt hàng, xu hướng quý I/2018 khả quan hơn so với quý IV/2017 với 43,6% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 14,9% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 41,5% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Đối với đơn đặt hàng xuất khẩu, xu hướng quý I/2018 có 35,8% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 14% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 50,2% số doanh nghiệp dự kiến ổn định so với quý IV/2017.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.295,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15% về số doanh nghiệp và tăng 45% về số vốn đăng ký so với năm 2016; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 26%. Nếu tính cả 1.869 nghìn tỷ đồng của hơn 35 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2017 là 3.165 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm lên 153,3 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017 là 1.161,3 nghìn người, giảm 8,4% so với năm 2016.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong năm 2017 có 45,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 35% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 16% so với năm trước; 16 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12%), tăng 9%; 16 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12%), tăng 10,6%; 9,4 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,4%), tăng 11%...

Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017 tại các vùng đều tăng so với năm trước; trong đó: Vùng Đông Nam Bộ có 53,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 14%; Đồng bằng sông Hồng 38 nghìn doanh nghiệp, tăng 13%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 17 nghìn doanh nghiệp, tăng 18%; Đồng bằng sông Cửu Long 9 nghìn doanh nghiệp, tăng 14%; Trung du và miền núi phía Bắc 5,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 26% Tây Nguyên 3,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 23%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong năm 2017 là 60.553 doanh nghiệp, giảm 0,2% so với năm trước. Cùng với đó, là số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2017 là 12.113 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với năm trước; trong đó, 11.087 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91%.