Doanh nghiệp có thể tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động


Bạn đọc có email vantuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, doanh nghiệp có thể tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động không?

Doanh nghiệp có thể tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Ảnh: Ngân Hà
Doanh nghiệp có thể tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Ảnh: Ngân Hà

Luật gia Nguyễn Thị Thúy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 4, Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như sau:

4. Người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện và chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, người học nghề, tập nghề, người thử việc trước khi tuyển dụng hoặc bố trí làm việc và định kỳ huấn luyện lại nhằm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, phù hợp với vị trí công việc được giao.

Khoản 7 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như sau:

7. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật đầu tư và Luật này.

Trường hợp doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phải đáp ứng điều kiện hoạt động như đối với tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như sau:

1. Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

Trường hợp có thay đổi về chính sách, pháp luật hoặc khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động thì phải được huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn trước khi bố trí làm công việc này.

3. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động phải được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được cấp thẻ an toàn.

Như vậy, doanh nghiệp có thể tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo các quy định được trích dẫn ở trên.

Theo Nguyễn Thúy/laodong.vn