Doanh nghiệp đánh giá cao Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng - Đổi mới sáng tạo


Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh) đã tiến hành thực hiện việc đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2019. Kết quả, có đến 80% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá cao.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, với mục đích đánh giá nội dung, phương pháp triển khai thực hiện Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng và Đổi mới sáng tạo, từ ngày 11/3/2019 đến ngày 31/10/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành thực hiện việc đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2019, 

Đối tượng được khảo sát gồm 907 người/642 doanh nghiệp (gồm 05 doanh nghiệp chủ trì nhiệm vụ; 15 đơn vị thụ hưởng chương trình tư vấn và 622 đơn vị thụ hưởng chương trình huấn luyện). Số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát giảm 62% (642/1027); số lượng học viên tham gia khảo sát giảm 41% (907/2207) do số lượng các lớp học năm 2019 được tổ chức ít hơn và số lượng học viên ít hơn so với năm 2018.

Thông qua kết quả khảo sát đánh giá hiệu quả, các tiêu chí đều đạt được tỷ lệ tốt và rất tốt với trên 80%, các nội dung không đạt và trung bình chiếm tỉ lệ thấp dưới 1%.

Các học viên được khảo sát đều có đánh giá, nhận xét khá tốt về chất lượng lớp học, khối lượng kiến thức chuyên môn và khả năng ứng dụng vào công việc; nội dung khóa học gắn liền với thực tiễn và đáp ứng được tính chất công việc mà học viên quan tâm.

Nhằm nâng cáo hiệu quả đào tạo, huấn luyện kiến thức về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo, năm 2019 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã bổ sung, mở rộng thêm 02 nội dung: sự mong muốn được tham gia các khóa đào tạo tiếp theo và hỏi về việc có giới thiệu chương trình/đào tạo này cho người khác hay không. Cả hai nội dung này đều thu về kết quả khả quan mong muốn trên 70%.

Như vậy, hiện tại nhu cầu về việc được huấn luyện cả về kiến thức lẫn tư vấn về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo trong xã hội vẫn còn tiềm năng rất lớn.