Doanh nghiệp được giảm tiền thuê đất trong trường hợp nào?

Theo Chinhphu.vn

Mới đây,Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có hướng dẫn giải đáp vướng mắc của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (Hà Nội) về đề nghị xem xét, giải quyết cho Công ty được giảm tiền thuê đất với mức giảm năm 2011, 2012 bằng 2 lần mức phải nộp năm 2010, nhằm giảm khó khăn cho Công ty.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà, trước đây là Xí nghiệp bao bì trực thuộc doanh nghiệp Nhà nước-Công ty CP Sông Đà 12, ký hợp đồng thuê đất từ năm 2001 để xây dựng nhà máy sản xuất bao bì và văn phòng làm việc tại Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Hợp đồng thuê đất số 16/HĐ-TĐ ngày 14/5/2001 ký với Sở Địa chính tỉnh Hà Tây cũ).

Năm 2003, Công ty cổ phần hóa xí nghiệp và đổi tên thành Công ty CP Bao bì Sông Đà. Năm 2007, đổi tên thành Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Năm 2010, số tiền thuê đất doanh nghiệp phải nộp là 97.399.000 đồng, tuy nhiên đến năm 2011, Chi cục Thuế Hà Đông thông báo, số tiền thuê đất phải nộp năm 2011 tăng gấp gần 8 lần so với năm 2010, trong khi tại thời điểm đó không có quyết định về giá thuê đất. Doanh nghiệp đã nhiều lần gửi công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm tiền thuê đất nhưng đến nay không nhận được phản hồi.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho Công ty được giảm tiền thuê đất với mức giảm năm 2011, 2012 bằng 2 lần mức phải nộp năm 2010, nhằm giảm khó khăn cho Công ty.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:

"Điều 1. Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong các ngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà trong năm 2011 và năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định này, gồm:

- Tổ chức kinh tế đến thời hạn xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định mới.

- Tổ chức kinh tế hết thời gian được miễn tiền thuê đất mà đến thời hạn phải xác định tiền thuê đất phải nộp.

- Tổ chức kinh tế đã sử dụng đất trước ngày 1/3/2011 đang được tạm nộp tiền thuê đất mà từ ngày 1/3/2011 phải xác định chính thức số tiền thuê đất phải nộp...”.

Tại Điều 6 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 6. Xác định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể

1. Căn cứ giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; căn cứ đơn giá thuê đất quy định tại Điều 4 Nghị định này; UBND cấp tỉnh ban hành đơn giá thuê đất cho từng loại đất, loại đô thị, loại xã, khu vực, loại đường phố, vị trí, hạng đất.

2. Căn cứ vào đơn giá thuê đất do UBND cấp tỉnh quy định:

a) Giám đốc Sở Tài chính quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với trường hợp tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất.

b) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất.

Trường hợp có ý kiến khác nhau về đơn giá thuê đất giữa người thuê đất với cơ quan có thẩm quyền quyết định giá thuê đất thì quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh là quyết định cuối cùng”.

Theo Công văn số 99 CV/CT ngày 22/5/2017 của Công ty và Công văn báo cáo số 41794/CT-QLĐ ngày 20/6/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội, vướng mắc của Công ty liên quan đến việc xác định đơn giá thuê đất giai đoạn từ ngày 1/1/2011 đến ngày 3/7/2012.

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Tài chính ban hành quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể. Trường hợp có ý kiến khác nhau về đơn giá thuê đất giữa người thuê đất với cơ quan có thẩm quyền quyết định giá thuê đất thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cuối cùng.

Để cơ quan thuế có căn cứ xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Tài chính, UBND TP. Hà Nội để xác định đơn giá thuê đất của Công ty giai đoạn từ ngày 1/1/2011 đến ngày 3/7/2012.