Doanh nghiệp lợi gì khi áp dụng ISO 45001?

Hạ Băng

Thời gian qua, nhờ triển khai áp dụng ISO 45001, các doanh nghiệp đạt được kết quả, hiệu quả trên nhiều mặt, góp phần gia tăng sức cạnh tranh.

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, được ban hành để bảo vệ nhân viên và khách thăm khỏi các tai nạn và bệnh tật liên quan đến công việc.

Chứng nhận ISO 45001 được phát triển để giảm thiểu mọi yếu tố có thể khiến nhân viên và doanh nghiệp bị tổn hại không thể khắc phục được.

Tiêu chuẩn này đánh dấu sự nỗ lực lớn của ủy ban chuyên về quản lý sức khỏe và an toàn, tổ chức đã xem xét kỹ một số cách tiếp cận khác để quản lý hệ thống - bao gồm ISO 9001 và ISO 14001.

Ngoài ra, ISO 45001 được thiết kế để thay thể các tiêu chuẩn đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp hiện có khác và các tiêu chuẩn an toàn như OHSAS 18001, cũng như các tiêu chuẩn lao động, quy ước và hướng dẫn an toàn của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng Tiêu chuẩn ISO 45001 như một cách để quản lý và giảm thiểu rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giảm thiểu các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tăng cường hiệu suất của nhân viên trong môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Hiệu quả nhiều mặt

Khi triển khai áp dụng ISO 45001, các doanh nghiệp đạt được kết quả, hiệu quả trên nhiều mặt.

Khi triển khai áp dụng ISO 45001, các doanh nghiệp đạt được kết quả, hiệu quả trên nhiều mặt. Ảnh: Internet
Khi triển khai áp dụng ISO 45001, các doanh nghiệp đạt được kết quả, hiệu quả trên nhiều mặt. Ảnh: Internet

Về kinh tế - xã hội và môi trường: Thông qua áp dụng ISO 45001, doanh nghiệp chủ động, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu luật định và các yêu cầu khác về quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp; phòng tránh rủi ro về pháp lý và các khiếu nại về an toàn lao động, môi trường lao động, đảm bảo người lao động tham gia sản xuất, ngăn ngừa hạn chế các tổn thương và bệnh tật cho người lao động… góp phần phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Về kết quả, hiệu quả đối với doanh nghiệp: Giúp loại bỏ mối nguy, giảm thiểu rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bằng việc thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa có hiệu lực, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và rủi ro bị xử phạt về an toàn, vệ sinh lao động….

Giảm thời gian dừng máy và chi phí gián đoạn hoạt động sản xuất, bao gồm khắc phục sự cố thiết bị; giảm chi phí bảo hiểm; giảm sự vắng mặt và tỷ lệ luân chuyển lao động, nâng cao uy tín với khách hàng, chuỗi cung ứng và cơ quan pháp luật…

Những lợi ích này sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững, nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp.

Trong các trường hợp áp dụng ISO 45001 thu về kết quả khả quan, Công ty cổ phần Sản xuất thương mại HEVI là ví dụ điển hình.

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì carton các loại, nhận thức được tầm quan trọng của an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, doanh nghiệp đã tham gia nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 và Hệ thống quản lý Kinh doanh liên tục cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam”.

Sau hơn 10 tháng triển khai áp dụng ISO 45001:2018, Công ty đã được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) đánh giá, cấp Giấy chứng nhận phù hợp ISO 45001:2018.

Việc áp dụng ISO 45001 tại công ty bước đầu mang lại kết quả tích cực nhất định. Theo đó, công ty đã chứng tỏ được khả năng quản lý rủi ro, cải tiến kết quả thực hiện về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, ngăn ngừa thương tật và đau ốm liên quan tới công việc, cung cấp nơi làm việc an toàn.

Quan trọng hơn, việc nâng cao nhận thức về an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động nhằm giúp họ có khả năng nhận biết rõ mối nguy và giảm thiểu rủi ro bằng việc thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa có hiệu lực, giúp người lao động yên tâm trong hoạt động sản xuất...