Doanh nghiệp xin mở trường đua ngựa, Đà Nẵng được đề nghị lập quy hoạch mới

Theo Lan Ca/vneconomy.vn

Do các quy hoạch hiện hành không có danh mục ưu tiên cho dịch vụ trường đua ngựa, đua chó nên để đủ điều kiện cấp giấy đăng ký đầu tư cho Dự án Câu lạc bộ Cưỡi ngựa của Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam thì TP. Đà Nẵng phải lập quy hoạch tổng thể cho giai đoạn mới.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc huy động vốn góp thực hiện Dự án Câu lạc bộ Cưỡi ngựa của Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam là khó khá thi.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc huy động vốn góp thực hiện Dự án Câu lạc bộ Cưỡi ngựa của Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam là khó khá thi.

Cụ thể, trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng về hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Câu lạc bộ Cưỡi ngựa (trong đó có hoạt động đặt cược đua ngựa) của Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/10/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, một trong những điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó là "địa điểm đầu tư xây dựng trường đua ngựa, đua chó phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi xây dựng trường đua ngựa, đua chó".

Theo đó, Dự án Câu lạc bộ Cưỡi ngựa Việt Nam (địa điểm xây dựng tại Khu Thiên Park, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Liên Chiểu đến năm 2020 đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 7440/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 hoặc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 8/10/2010.

Tuy nhiên, đối chiếu phê duyệt các Quy hoạch nêu trên thì dự án Câu lạc bộ cưỡi ngựa Việt Nam không nằm trong danh mục dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư.

Do địa điểm dự kiến thực hiện Dự án không phù hợp với quy hoạch theo quy định của Nghị định số 06, nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lập quy hoạch TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch; nội dung quy hoạch phải định hướng và bố trí không gian phát triển cho các ngành dịch vụ để triển khai các dự án đầu tư (trong đó có dự án Câu lạc bộ cưỡi ngựa Việt Nam).

Huy động vốn cho dự án khó khả thi

Cũng trong văn bản của mình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng yêu cầu nhà đầu tư giải trình, bổ sung nhiều nội dung tại dự án trên.

Cụ thể về năng lực tài chính. Theo đề xuất dự án đầu tư, tổng vốn góp thực hiện dự án đầu tư là 1.264 tỷ đồng (tương đương 54,2 triệu USD). Nhà đầu tư sẽ góp bằng tiền mặt trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 thì tổng vốn chủ sở hữu của Keyhinge Toys Việt Nam là 227 tỷ đồng; tài sản dài hạn là 139 tỷ đồng; vay dài hạn là 96 tỷ đồng. Như vậy, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc huy động vốn góp thực hiện dự án là khó khá thi.

Do đó, bộ này đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng yêu cầu nhà đầu tư giải trình và bổ sung các tài liệu chứng minh khả năng góp vốn thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định.

Ngoài nội dung về tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cũng được đề nghị yêu cầu nhà đầu tư báo cáo giải trình cụ thể về phương án tổ chức kinh doanh dịch vụ "Viện xét nghiệm DNA" và "Bệnh viện thú ý" trong dự án, vì hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể đối với nhà đầu tư nước ngoài về lĩnh vực ngành nghề này.

Dự án của công ty Keyhinge Toys Việt Nam cũng đặt mục tiêu "Bán bản quyền phát sóng thông qua các phương tiên thông tin đại chúng cho các đối tác trong và ngoài nước; Thực hiện quyền phát sóng từ nước ngoài vào Việt Nam; thực hiện truyền hình trực tiếp bằng vệ tinh (khi Chính phủ cho phép)". Tuy nhiên, nội dung này không được quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong TWO, nên đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với mục tiêu "Hoạt động của trung tâm nghệ thuật, trung tâm triển lãm, rạp chiếu phim, nhà hát, trình diễn ca nhạc, trung tâm sáng tạo trẻ, trình diễn laser, trình diễn pháo hoa". Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, lĩnh vực rạp chiếu phim chỉ được thực hiện hoạt động theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, theo đó phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định.

Còn "Hoạt động của Trung tâm nghệ thuật, Nhà hát, Trình diễn ca nhạc" cũng phải lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp phía nước ngoài không quá 49%.