Doanh số giao dịch liên ngân hàng VND tăng trở lại

Theo enternews.vn

Báo cáo tuần từ 11-15/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 112.010 tỷ đồng.

Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 112.010 tỷ đồng.
Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 112.010 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 112.010 tỷ đồng (bình quân 22.402 tỷ đồng/ngày), tăng 17.026 tỷ đồng so với tuần từ 04/7-08/7/2016; bằng USD quy đổi ra VND đạt 67.668 tỷ đồng (bình quân khoảng 13.534 tỷ đồng/ngày), tăng 8.014 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Trong tuần từ 04/7-08/7/2016, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 94.984 tỷ đồng (bình quân 18.997 tỷ đồng/ngày), giảm 43.276 tỷ đồng so với tuần từ 27/6-01/7/2016; bằng USD quy đổi ra VND đạt 59.653 tỷ đồng (bình quân khoảng 11.931 tỷ đồng/ngày), tăng 4.760 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 37% tổng doanh số giao dịch VND) và 01 tuần (chiếm 33%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 58% và 25% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần từ 04/7-08/7/2016, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm ở các kỳ hạn chủ chốt từ 01 tháng trở xuống. Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt còn 1,01%/năm, 1,21%/năm và 2,15%/năm.

Đối với các giao dịch USD, so với tuần từ 04/7-08/7/2016, lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Lãi suất bình quân qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt còn 0,43%/năm, 0,46%/năm và 0,61%/năm.