Doanh thu thị trường bảo hiểm cao nhất trong 5 năm

Theo chinhphu.vn

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường khoảng 68.000 tỷ đồng, tăng 21,43% so năm 2014, mức tăng mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế 152.500 tỷ đồng, tăng 16% so năm 2014; tổng tài sản toàn thị trường 201.100 tỷ đồng.

Năm 2015, thị trường bảo hiểm đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2015, trên cả 3 lĩnh vực: Thống nhất về mặt thể chế giữa các bộ luật, luật cơ bản (Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp) với Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đạt được chỉ tiêu cơ bản về tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm, đầu tư trở lại nền kinh tế; hoàn thành việc thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm.

Như vậy, với tổng doanh thu đạt khoảng 68.000 tỷ đồng, thị trường bảo hiểm có mức doanh thu cao nhất trong 5 năm qua.

Trong kết quả của thị trường bảo hiểm năm 2015, đáng chú ý doanh thu khai thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đã tăng trưởng mạnh hơn cả.