Đột phá năng suất nhờ tích hợp hệ thống quản lý và công cụ cải tiến

Tĩnh Đồng

Việc lựa chọn hệ thống quản lý tích hợp và công cụ cải tiến phù hợp góp phần thúc đẩy đổi mới cho doanh nghiệp thông qua áp dụng các công nghệ và giải pháp tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Việc tích hợp HTQL kết hợp với mô hình, công cụ cải tiến NSCL tại doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được thí điểm, từng bước nhân rộng.
Việc tích hợp HTQL kết hợp với mô hình, công cụ cải tiến NSCL tại doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được thí điểm, từng bước nhân rộng.

Áp dụng hệ thống quản lý (HTQL) tích hợp và ứng dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng (NSCL) là từng bước thực hành quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Quá trình phát triển này đã giúp nhiều doanh nghiệp có cơ sở vững chắc hoàn thiện HTQL của mình, từ đó có khả năng cải tiến hơn nữa để đạt đến tầm cao trong phát triển NSCL.

HTQL tích hợp là một hệ thống được hình thành từ sự phối hợp nhiều HTQL theo các mục đích khác nhau. Việc áp dụng HTQL tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9000, 14000, 22000, 45000… cùng với các công cụ NSCL như 5S, 7 công cụ thống kê… được đánh giá đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Cụ thể như, đơn giản hóa các tài liệu quy trình; thuận tiện và đảm bảo sự đầy đủ, chặt chẽ trong việc đạt được mục đích quản lý theo từng quá trình phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó đó là đảm bảo sự nhất quán, hiệu quả về mô hình và cấu trúc tổ chức, nhân sự (cắt giảm, tiết kiệm 50% nhân lực vận hành hệ thống); thay đổi nhận thức của cán bộ, nhân viên, xây dựng thói quen làm việc an toàn.

Dùng các công cụ NSCL làm nền tảng giúp cho doanh nghiệp giải quyết triệt để các vấn đề về chất lượng; giảm chi phí đánh giá chứng nhận, giám sát hàng năm; tinh giảm thời gian cho việc tiếp đoán các đoàn đánh giá…

Góp phần tăng năng suất 20 - 30%

Thời gian qua, việc tích hợp HTQL kết hợp với mô hình, công cụ cải tiến NSCL tại doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được thí điểm, từng bước nhân rộng.

Áp dụng HTQL tích hợp và ứng dụng các công cụ cải tiến NSCL là từng bước thực hành quản lý chất lượng toàn diện. 
Áp dụng HTQL tích hợp và ứng dụng các công cụ cải tiến NSCL là từng bước thực hành quản lý chất lượng toàn diện. 

Theo đó, căn cứ trên kết quả khảo sát, mỗi doanh nghiệp được lựa chọn sẽ áp dụng tích hợp trên nền tảng HTQL chất lượng ISO 9001 sẵn có với 1 hệ thống quản lý phù hợp (ISO 14001:2015, ISO 22000:2005...) kết hợp 2 công cụ NSCL (5S, 7 công cụ truyền thống, 7 công cụ mới, nhóm chất lượng, bố trí mặt bằng...) phù hợp với hiện trạng của doanh nghiệp.

Sau đó, doanh nghiệp sẽ xây dựng chương trình và triển khai các hoạt động tư vấn đào tạo phù hợp từng doanh nghiệp.

Việc xây dựng thành công các mô hình áp dụng tích hợp giữa HTQL và các công cụ cải tiến NSCL là cơ sở để doanh nghiệp có thể tham khảo và nhân rộng mô hình.

Việc ưu tiên áp dụng công cụ cải tiến như 5S, Layout và 7 công cụ thống kê đã giúp cho môi trường làm việc tại các doanh nghiệp ngăn nắp, khoa học, thông thoáng và đưa ra các cải tiến nhằm góp phần tăng năng suất cho doanh nghiệp từ 20 - 30%; bên cạnh đó góp phần hỗ trợ cho HTQL hoàn thiện và đạt hiệu quả cao.

Thực tiễn từ Công ty cổ phần Nhôm - Nhựa Kim Hằng cho thấy, hệ thống thoát nước thải trước áp dụng cải tiến, khu vực cống nước thải được bố trí ngay khu vực cổng nhà máy, rác và nước thải được xử lý không triệt để dẫn đến ùn ứ, bốc mùi, ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan.

Sau khi triển khai xây dựng HTQL môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước thải trước nhà máy đảm bảo khu vực thoát nước thải vào đúng nơi quy định, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Đối với khu vực phân loại chất thải, trước áp dụng, các thùng chứa rác thải chưa được phân loại tách riêng để vào khu vực chứa chất thải riêng. Sau áp dụng, công ty đã có quy định rõ về phân loại và xử lý chất thải, rác thải...

Có thể khẳng định, việc lựa chọn HTQL tích hợp và công cụ cải tiến NSCL phù hợp góp phần thúc đẩy đổi mới, hiệu quả và hiệu lực cho doanh nghiệp thông qua áp dụng các công nghệ và giải pháp doanh nghiệp tiên tiến, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sáng tạo, đổi mới trong kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh...

 

Việc áp dụng HTQL tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9000, 14000, 22000, 45000… cùng với các công cụ NSCL như 5S, 7 công cụ thống kê… được đánh giá đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.