Dự án sử dụng vốn ODA, chọn nhà thầu thế nào?

Theo chinhphu.vn

Việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Bùi Văn Linh (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu với các thông tin về gói thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế, một giai đoạn hai túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ODA, giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu khoảng 1.000 tỷ đồng, giá gói thầu theo dự toán khoảng 500 tỷ đồng.

Sau quá trình lựa chọn nhà thầu, có 1 nhà thầu đạt bước tài chính với giá dự thầu khoảng 600 tỷ đồng.

Sau khi có ý kiến của bên cho vay, 2 bên thương thảo về giá và chấp nhận giá sau thương thảo khoảng 590 tỷ đồng. Do yêu cầu của bên vay và thời hạn Hiệp định, chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư chấp thuận lựa chọn đơn vị này với giá 590 tỷ đồng.

Ông Linh hỏi, cấp đầu tư có quyết định được không hay phải báo cáo Chính phủ? Dự toán thấp hơn do các đặc tính của vật liệu, đơn giá, định mức của nhà tài trợ khác với Việt Nam thì có được điều chỉnh dự toán công trình không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định, đối với việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó.

Theo đó, do gói thầu sử dụng vốn ODA nên trong quá trình lựa chọn nhà thầu nếu phát sinh tình huống trong đấu thầu đề nghị tham khảo ý kiến của nhà tài trợ để được hướng dẫn cụ thể.

Liên quan đến quy định của pháp luật đấu thầu Việt Nam, trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các cách quy định tại Khoản 8, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.