Gỡ vướng quy định thay thế, bổ sung nhà thầu phụ?

Theo Chinhphu.vn

Ông Hoàng Văn Khương (Hà Nội) hỏi: Việc kê khai nhà thầu phụ và nhà thầu phụ đặc biệt trong hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công ty ông Văn Khương (Hà Nội) hiện tham dự 1 gói thầu vận chuyển. Theo hồ sơ mời thầu, đơn vị ông phải sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt X có năng lực tháo lắp, thí nghiệm thiết bị điện cùng tham dự thầu. Tuy nhiên, nhà thầu phụ này chỉ thực hiện phần tháo lắp, còn phần thí nghiệm thì sử dụng một nhà thầu phụ Y khác qua hợp đồng nguyên tắc.
Trong hợp đồng nguyên tắc, năng lực của nhà thầu phụ X, Y đều được đưa vào hồ sơ dự thầu. Ông Khương muốn hỏi, cách thực hiện nêu trên của công ty ông có hợp lệ không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 34 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai trong hồ sơ dự thầu. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu.

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt theo quy định trong hồ sơ mời thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai danh sách, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp của ông Khương, việc kê khai nhà thầu phụ và nhà thầu phụ đặc biệt trong hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.