Giải đáp quy định áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn

Theo chinhphu.vn

Cơ quan bà Nguyễn Mỹ Chi (tỉnh Khánh Hoà) có công trình xây dựng nhà làm việc, giá gói thầu xây lắp là 950 triệu đồng, thuộc nguồn vốn chi thường xuyên. Vậy, cơ quan bà áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp dưới 1 tỷ đồng hay áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 54 và Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e, Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu là gói thầu có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên; chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 5 tỷ đồng; chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Luật đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại điểm b và điểm c, Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Theo đó, trường hợp gói thầu có giá gói thầu là 950 triệu đồng từ nguồn vốn chi thường xuyên thì không được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định nêu trên.