Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ quý I/2024

Minh Lâm

Các quỹ ETF ngoại sẽ hoàn thành tái cơ cấu danh mục kỳ quý I/2024 vào ngày 15/3 tới đây và dự báo sẽ không có cổ phiếu nào bị loại.

Với nhóm chỉ số FTSE Vietnam Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 23/2, dự báo, EVF có thể được thêm vào do thỏa mãn tất cả các điều kiện và không có cổ phiếu nào bị loại. Với giả định này, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 27 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 23/2 đạt  8.833 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 4% so với đầu năm, giá trị tài sản ròng (NAV) tăng 5% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng -107 tỷ đồng. Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF có thể sẽ mua khoảng 5,4 triệu cổ phiếu EVF. 

Ước tính, HPG sẽ dẫn đầu danh mục với tỷ trọng 13,91% (tăng 0,35 điểm phần trăm, tương đương tăng hơn 1,1 triệu đơn vị cổ phiếu). Tiếp sau là VHM (9,74%), VIC (9,22%), VNM (8,83%), VCB (8,54%)…

FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam Swap UCITS ETF. Nguồn: SSI Research
FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam Swap UCITS ETF. Nguồn: SSI Research

Dự báo chỉ số MarketVector Vietnam Local Index, dựa trên số liệu cập nhật ngày 23/2, dự báo FTS có thể được thêm vào do nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện và không có cổ phiếu nào bị loại.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 44 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 23/2 đạt 13.275 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng +2,2% kể từ đầu năm, NAV tăng +2,6% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt 47 tỷ đồng.

Trong kỳ review lần này, ước tính Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua khoảng 3,3 triệu cổ phiếu FTS. Ước tính tỷ trọng danh mục mới như sau: VNM (8%), VIC (8%), VHM (7%), HPG (6,5%), VCB (6%)…