Triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Việt Hoàng

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký Thông báo số 1894/TTKQH-TK về việc triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Quốc hội sẽ xem xét quyết định 5 nhóm nội dung quan trọng, cấp bách.

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV được đánh giá là một trong mười sự kiện và hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2022.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV được đánh giá là một trong mười sự kiện và hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2022.

Thông báo nêu rõ, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 5/01/2023 và dự kiến bế mạc ngày 9/01/2023. 

Do chưa có quy định cụ thể về việc tổ chức tiếp xúc cử tri đối với kỳ họp bất thường, thời gian kỳ họp ngắn, lại giáp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, do vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội không tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp này.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố có hình thức phù hợp để nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân ở địa phương và gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu được gửi trên App Quốc hội và dành thời gian cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp và gửi ý kiến về Tổng Thư ký Quốc hội để kịp tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp trù bị.

Tài Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét 5 nội dung quan trọng và cấp bách.

Cụ thể, Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  Xem xét việc tổng kết việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và việc tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Một số nội dung quan trọng được xem xét tại Kỳ họp lần này là về tài chính, ngân sách nhà nước. Cụ thể là việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc điều chỉnh kế hoạch  vốn vay lại năm 2022 của các địa phương sẽ được quyết nghị tại Kỳ họp này...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực để kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất, trong đó, cần cố gắng hoàn thiện tài liệu kỳ họp để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.