Dư nợ tín dụng cho vay bất động sản khoảng 2,33 triệu tỷ đồng

PV.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, đến thời điểm 31/05/2022, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS) là 2,33 triệu tỷ đồng, tăng 12,31% so với cuối năm 2021.

Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS tăng 12,31% so với cuối năm ngoái

Báo cáo tại Hội nghị phát triển thị trường BĐS an toàn, lành mạnh, bền vững được tổ chức chiều ngày 14/7/2022, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, thị trường BĐS có vai trò hết sức quan trọng và có mối liên hệ với nhiều ngành sản xuất. Những năm qua, sự phát triển của thị trường BĐS đã góp phần thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định lớn cho nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các tổ chức tín dụng (TCTD), theo quy định của pháp luật hiện hành, tham gia thị trường BĐS với vai trò cho vay đối với các chủ thể tham gia thị trường BĐS, trực tiếp mua trái phiếu của doanh nghiệp kinh doanh BĐS, bảo lãnh cho các chủ thể trên thị trường và trong một số trường hợp có thể trực tiếp mua, nắm giữ BĐS.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thông tin, đến thời điểm 31/05/2022, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS là 2,33 triệu tỷ đồng, tăng 12,31% so với cuối năm ngoái - mức tăng cao so với cùng kỳ các năm trước và cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung, chiếm tỷ trọng 20,66% tổng dư nợ tín dụng chung đối với nền kinh tế. 

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, đến thời điểm 31/05/2022, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tăng 12,31% so với cuối năm 2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, đến thời điểm 31/05/2022, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tăng 12,31% so với cuối năm 2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong đó, tín dụng lĩnh vực BĐS tập trung chủ yếu vào mục đích tự sử dụng (1,55 triệu tỷ đồng, tăng 14,41%, chiếm tỷ trọng 66,3%), dư nợ tín dụng với mục đích kinh doanh BĐS là hơn 786 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm ngoái và chiếm tỷ trọng 33,7% dư nợ tín dụng lĩnh vực BĐS.

Ngoài việc thực hiện cấp tín dụng đối với lĩnh vực BĐS từ nguồn vốn huy động của người gửi tiền, trong những năm qua, hệ thống các TCTD còn thực hiện một số chương trình, tín dụng về nhà ở theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được áp dụng các quy định đặc thù về đối tượng, điều kiện vay vốn, lãi suất.

Chẳng hạn, đối với chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP từ năm 2013, đã hoàn thành việc giải ngân vào cuối năm 2016 với doanh số là 29.679 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 53.000 đối tượng gặp khó khăn có điều kiện tiếp cận về nhà ở. Hiện nay, Chương trình đang ở giai đoạn thu nợ, nợ tái cấp vốn được thu đầy đủ, đúng hạn. Đến ngày 30/06/2022, Chương trình đã thu nợ lũy kế là 22.486 tỷ đồng; dư nợ cho vay còn lại là 7.189 tỷ đồng, nợ xấu 1,72%.

Đối với Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, hiện nay, ngân sách bố trí vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định này trong giai đoạn 2016-2020 là 2.163,22 tỷ đồng. Năm 2021, ngân sách bố trí thêm 1.000 tỷ đồng cho NHCSXH. Đồng thời, tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, NHCSXH được bố trí thêm 15.000 tỷ đồng để cho vay theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. 

Tính đến hết tháng 5/2022, NHCSXH đã giải ngân được 8.223 tỷ đồng và dư nợ là 7.036 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại được chỉ định (bao gồm Vietinbank, Agribank, BIDV và Vietcombank) chưa triển khai cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP do chưa được ngân sách nhà nước bố trí nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất.

Đối với các chương trình cho vay về nhà ở đối với các đối tượng chính sách, tính đến ngày 31/05/2022, dư nợ cho vay tại NHCSXH là 3.131 tỷ đồng với hơn 129 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Tăng cường kiểm soát tín dụng

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng thông tin thêm, thời gian qua, cơ quan này đã yêu cầu các TCTD tập trung vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là những lĩnh vực ưu tiên theo chủ chương của Chính phủ, kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro như cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản.

Năm 2022, NHNN định hướng tín dụng tăng khoảng 14%, cao hơn mức tăng  13,61% trong năm 2021 và 12,17% năm 2020. Tính đến 30/6/2022, tín dụng đã tăng 9,35% - mức cao hơn so với mức tăng của 6 tháng đầu năm của cả những năm trước đại dịch COVID-19. Cho tới thời điểm hiện nay, dù lạm phát đang chịu sức ép gia tăng trong thời gian tới, NHNN vẫn giữ chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 là 14%.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất trắc, khó lường, tác động tới nền kinh tế nước ta. Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ để phục hồi kinh tế song cũng đặt ra mục tiêu bao trùm là phải bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Bởi vậy, trong nửa cuối năm 2022, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống các TCTD triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ được giao của ngành Ngân hàng tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.