Đưa ra các kịch bản thu ngân sách sát thực tiễn dịch bệnh Covid-19


Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid - 19, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Cục Thuế Thành phố tiếp tục đánh giá tác động, đưa ra kịch bản thu ngân sách nhà nước (NSNN) sát với thực tiễn dịch bệnh, mạnh dạn đưa ra những kịch bản xấu nhất...

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Cục Thuế TP. Hà Nội. Nguồn: internet
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Cục Thuế TP. Hà Nội. Nguồn: internet

Tác động giảm thu ngân sách do dịch bệnh

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung về công tác thu NSNN những tháng đầu năm 2020 tại buổi làm việc chiều ngày 10/3/2020, ông Mai Sơn – Cục trưởng Cục Thuế Thành phố cho biết, thu nội địa tháng 02/2020 do Cục Thuế thực hiện 19.151 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng thực hiện 49.984 tỷ đồng, đạt 19,2% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Để có cơ sở dự kiến tác động giảm thu NSNN do ảnh hưởng bất lợi của dịch Covid-19, Cục Thuế TP. Hà Nội đã trao đổi, làm việc với người nộp thuế nộp NSNN lớn và một số người nộp thuế đại diện các nhóm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh để nắm bắt mức độ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng nộp NSNN; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và một số Cục Thuế lớn để nắm bắt thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phương thức dự báo tác động suy giảm thu NSNN…

Cục Thuế TP. Hà Nội dự kiến số thu năm 2020 của Thành phố có thể bị ảnh hưởng suy giảm so với dự kiến khi xây dựng dự toán năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19. Do đó, Cục Thuế đưa ra 4 kịch bản giảm thu NSNN năm 2020 tương ứng với từng thời điểm hết dịch bệnh: Kịch bản 1 là nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý I/2020, dự kiến giảm khoảng 1,82%-2,33% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm khoảng 4.200 tỷ đồng -5.400 tỷ đồng; Kịch bản 2 nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý II/2020, dự kiến giảm khoảng 2,85%-4,06% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm khoảng 6.600 tỷ đồng - 9.400 tỷ đồng; Kịch bản 3 nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý III/2020, dự kiến giảm thu NSNN khoảng 4,67% - 5,49% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm khoảng 10.800 tỷ đồng - 12.700 tỷ đồng; và kịch bản 4 nếu dịch Covid-19 kéo dài sang quý IV/2020, dự kiến giảm thu NSNN khoảng 6,48% - 7,17% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm khoảng 15.000 tỷ đồng - 16.600 tỷ đồng.

Theo Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội, nếu tính cả tác động giảm thu NSNN do áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế đồ uống có cồn khi tham gia giao thông theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP với mức dự kiến giảm thu khoảng 2.080 tỷ đồng thì tổng thể số thu NSNN năm 2020 có thể bị suy giảm từ 6.280 tỷ đồng - 7.480 tỷ đồng với kịch bản 1 đến 8.680 tỷ - 11.480 tỷ đồng với kịch bản 2 hoặc 12.880 tỷ đồng - 14.780 tỷ đồng với kịch bản 3 và tối đa khoảng 17.080 tỷ đồng - 18.680 tỷ đồng với kịch bản 4.

Để khắc phục những tác động của dịch Covid-19 đối với công tác thu ngân sách năm 2020, mới đây, Cục Thuế đã đưa ra một số nhóm giải pháp. Trong đó, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Thành phố trong việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế ứng phó với tác động của dịch Covid-19; triển khai tốt các đề án cải cách hành chính và thuế điện tử…

Cục Thuế TP. Hà Nội dự kiến số thu năm 2020 của Thành phố có thể bị ảnh hưởng suy giảm so với dự kiến khi xây dựng dự toán năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19.

Điều chỉnh, đưa ra kịch bản thu ngân sách sát thực tiễn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, kịch bản thu ngân sách mà Cục Thuế đưa ra đã tương đối sát với thực tiễn. Chủ tịch UBND Thành phố giá cao Cục Thuế TP. Hà Nội đã quán triệt tốt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố đến các đơn vị để có nghiên cứu, đánh giá tác động dịch Covid-19, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Lưu ý diễn biến dịch bệnh trên thế giới cũng như trong nước thay đổi liên tục, khó lường, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung đề nghị Cục Thuế cần tiếp tục có những đánh giá tác động kinh tế sâu, cụ thể hơn. Trên cơ sở số liệu tình hình thu thuế quý I/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội cần phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá những ngành dịch vụ sản xuất nào bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19. Từ đó, đưa ra kịch bản số thu ngân sách sát nhất, mạnh dạn đưa ra những kịch bản xấu nhất.

Đồng thời, Cục Thuế cần chủ động tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, giảm thời gian, chi phí, đẩy mạnh việc dùng hoá đơn điện tử.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu, trong quá trình thu thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp thu lắng nghe những ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ; Thực hiện thanh tra, kiểm tra kịp thời, nhưng không được thanh tra chồng chéo, hạn chế mức tác động đến doanh nghiệp, đồng thời tích cực đôn đốc thu nợ đọng thuế...