EuroCham hợp tác với Bộ Tài chính trong các khuôn khổ về thuế


Tại buổi tiếp ông Nicolas Audier – Chủ tịch EuroCham, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao sự phối hợp giữa EuroCham và Bộ Tài chính đối với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và công tác quản lý kinh tế, trong đó có công tác quản lý tài chính.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, EuroCham và Bộ Tài chính cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong năm 2019, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam (EVFTA) sắp đi vào hiệu lực, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên để cùng thúc đẩy sự phát triển và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Thứ trưởng cho rằng, khi Hiệp định EVFTA được ký kết cần phải có sự đánh giá tác động của Hiệp định với sự phát triển thương mại của Việt Nam và khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm tại các cơ chế hợp tác đa phương, đã và sẽ nghiêm túc thực hiện những cam kết của mình với lộ trình phù hợp điều kiện của đất nước.

Ông Nicolas Audier – Chủ tịch EuroCham đã nêu một số phương hướng hoạt động năm 2019 trong hoạt động hợp tác giữa hai bên, trong đó có việc tăng cường kết nối đối với lĩnh vực thuế và hải quan.

Trong khuôn khổ hợp tác với Tổng cục Hải quan, theo ông Nicolas Audier, khi Hiệp định EVFTA chính thức đi vào hiệu lực sẽ giúp cho tổng khối lượng trao đổi thương mại giữa Việt Nam và thị trường châu Âu vào thị trường của nhau đều tăng lên, ông Nicolas Audier mong rằng hai bên cùng nỗ lực trao đổi, cải thiện các thủ tục về hải quan, thông quan, qua đó giúp cho container chở hàng xuất khẩu, nhập khẩu giữa Việt Nam và Châu Âu được thuận lợi.

Trong khuôn khổ hợp tác với Tổng cục Thuế, EuroCham bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề hợp tác trong các khuôn khổ về lĩnh vực thuế của Việt Nam và đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác, kết nối trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang có những cải thiện mạnh mẽ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. 

Với những hợp tác đã thực hiện cùng phương hướng hoạt động đề ra như trên, EuroCham mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính nhằm tạo thuận lợi cho môi trường thương mại và đầu tư tại Việt Nam phát triển theo hướng công bằng, minh bạch, mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp.