CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tài chính ứng phó sự cố chất thải

Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tài chính ứng phó sự cố chất thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải, trong đó có nội dung đáng chú ý là Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp công sức, tài chính cho các hoạt động ứng phó sự cố chất thải.
Hướng tới Net Zero: Nhân rộng mạnh mẽ hơn các mô hình kinh doanh bền vững

Hướng tới Net Zero: Nhân rộng mạnh mẽ hơn các mô hình kinh doanh bền vững

Ngày 11/4, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI) phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức “Hội thảo Doanh nghiệp về Chuyển đổi Xanh, Tài chính Xanh hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050”.
Tìm kiếm cách làm hay, sáng tạo để giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động thủy sản

Tìm kiếm cách làm hay, sáng tạo để giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động thủy sản

Theo Cục trưởng Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Trần Đình Luân, rác thải nhựa đại dương là một vấn đề môi trường nóng của Việt Nam hiện nay, do đó ngành Thủy sản cũng đã và đang có nhiều hành động thiết thực trong quản lý, nhằm chung tay giảm các tác động của nhựa tới môi trường.
Xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Thời gian trình Chính phủ vào tháng 12/2024.
Tham vấn kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng thị trường tín chỉ các bon

Tham vấn kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng thị trường tín chỉ các bon

Thị trường tín chỉ các bon là “chìa khoá” góp phần giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 và đạt các mục tiêu phát triển bền vững khác. Do vậy, Việt Nam đang gấp rút quá trình xây dựng thị trường tín chỉ các-bon với mục tiêu năm 2025 sẽ thử nghiệm, sau đó sẽ hoàn thiện chính sách để vận hành chính thức Hệ thống giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính vào năm 2028.