CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thúc đẩy thực hành khung đánh giá Môi trường - Xã hội - Quản trị

Thúc đẩy thực hành khung đánh giá Môi trường - Xã hội - Quản trị

Ngày 22/11/2022, tại Hà Nội, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã công bố Sáng kiến thúc đẩy thực hành khung đánh giá Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) trong khu vực tư nhân hướng tới tăng trưởng bền vững giai đoạn 2023 - 2025.
Phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp

Phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp

Tại Hội nghị toàn thể Chương trình Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) năm 2022 với chủ đề “Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 5/12/2022, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp.
Ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu thân thiện với môi trường

Ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu thân thiện với môi trường

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp dệt may, da giày nước ta đặc biệt quan tâm đến “tăng trưởng xanh”. Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đã đặt mục tiêu giúp ngành Dệt may trở nên thân thiện với môi trường hơn vào năm 2030, Theo đó, Ngành có kế hoạch giảm 15% mức tiêu thụ năng lượng và 1/5 mức tiêu thụ nước.
Hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Bảo vệ môi trường (BVMT) và thúc đẩy tăng trưởng xanh là một chủ trương lớn được xác định trong nhiều chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Việt Nam. Để thực hiện được các mục tiêu về BVMT, thúc đẩy tăng trưởng xanh, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy BVMT ở Việt Nam.
Australia hỗ trợ quan hệ đối tác thị trường carbon tại Việt Nam

Australia hỗ trợ quan hệ đối tác thị trường carbon tại Việt Nam

Ngày 29/11/2022, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Nền tảng Đối tác Kinh doanh (BPP), Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) công bố 6 quan hệ đối tác mới với khu vực tư nhân, nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường carbon bền vững, mang lại lợi ích xã hội và môi trường đáng kể cho Việt Nam.