CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tín chỉ carbon - Cơ hội để huy động nguồn tài chính đầu tư phát triển rừng

Tín chỉ carbon - Cơ hội để huy động nguồn tài chính đầu tư phát triển rừng

Thị trường carbon đang phát triển nhanh chóng về thị phần giao dịch, cũng như các tổ chức tham gia. Để phát huy ưu thế của tín chỉ carbon, các cấp có thẩm quyền Việt Nam cần xây dựng cơ chế, chính sách quản lý thị trường carbon phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế.
Hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và bảo đảm môi trường

Hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và bảo đảm môi trường

Phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học là yêu cầu cần thiết và mang tính lâu dài. Đây cũng là xu thế chung mà Việt Nam phải thực hiện để hướng tới phát triển bền vững và cụ thể hóa mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Việt Nam cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng

Việt Nam cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng

Để hiện thực hóa mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, bà Ramla Khalidi - Trưởng đại diện Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam khuyến nghị, Việt Nam cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng và đẩy nhanh quá trình thực hiện Chương trình thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).
Các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực kiểm soát ô nhiễm không khí

Các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực kiểm soát ô nhiễm không khí

Cục Kiểm soát ô nhiễm (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa có Công văn số 4108/KSONMT-CLMT đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, tập trung nguồn lực kiểm soát hoạt động có phát sinh khí thải, bụi và thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn.
Việt Nam tích cực tham gia xử lý thách thức về biến đổi khí hậu

Việt Nam tích cực tham gia xử lý thách thức về biến đổi khí hậu

Ngày 30/11/2023 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới TP. Dubai, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28).
Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam

Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam

Ngày 30/11/2023, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp cùng Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức “Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023” với chủ đề Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”.
Kinh nghiệm quốc tế về thiết kế sàn giao dịch tín chỉ các-bon

Kinh nghiệm quốc tế về thiết kế sàn giao dịch tín chỉ các-bon

Ngày 28/11/2023, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) đã phối hợp với Quỹ Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) của Văn phòng Dịch vụ dự án của Liên hợp quốc (UNOPS), tổ chức Hội thảo “Tham vấn nâng cao năng lực trong đánh giá thực trạng pháp luật, hạ tầng và kinh nghiệm quốc tế để thiết kế sàn giao dịch tín chỉ các-bon tại Việt Nam”.