CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sẽ có tiêu chí môi trường đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

Sẽ có tiêu chí môi trường đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh. Việc có các tiêu chí sàng lọc, ngưỡng và chỉ tiêu môi trường đối với các dự án hoặc hạng mục của dự án mang lại lợi ích về môi trường là cần thiết đối với các tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân phát hành trái phiếu và các bên liên quan.
Thu hút FDI xanh hướng đến phát triển bền vững

Thu hút FDI xanh hướng đến phát triển bền vững

Sau hơn 35 năm thực hiện chính sách đổi mới, FDI vẫn tiếp tục được xác định là nguồn lực quan trọng để xây dựng nền kinh tế xanh, giúp Việt Nam hiện thực hóa nhanh các định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.
Hành động bảo vệ môi trường, sinh thái tự nhiên ở Việt Nam

Hành động bảo vệ môi trường, sinh thái tự nhiên ở Việt Nam

Ngày 12/9/2022, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, TP. Quy Nhơn), Hội Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) phối hợp với ICISE, Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc Hội thảo “Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ sinh thái, sức khỏe con người: Thách thức và giải pháp/hành động cần thiết”.
Phát triển thị trường trái phiếu xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay

Phát triển thị trường trái phiếu xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay

Trái phiếu xanh là công cụ nợ được phát hành trên thị trường vốn nhằm huy động vốn cho phát triển xanh và hiện thực hóa các kế hoạch về đối phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh quốc gia. Tại Việt Nam, thời gian qua đã có nhiều biện pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu xanh và đã đạt được kết quả ban đầu, tuy nhiên, thực tiễn cũng đạt ra một số vấn đề cần giải quyết
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Ngày 5/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1044/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh, trong đó Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành được phân công làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó trưởng ban.
Chính sách quản lý thuế bảo vệ môi trường tại Việt Nam và một số đề xuất

Chính sách quản lý thuế bảo vệ môi trường tại Việt Nam và một số đề xuất

Trong xu thế tăng cường phát triển kinh tế và hội nhập như hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đẩy mạnh công nghiệp hoá trong sản xuất, thực tiễn này làm gia tăng phát thải các chất ô nhiễm môi trường. Do đó, việc hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường là vấn đề đặt ra trong tiến trình phát triển ổn định và bền vững của Việt Nam hiện nay. Đây là vấn đề phức tạp cần được triển khai thông qua nhiều biện pháp khác nhau, trong đó, quản lý môi trường thông qua việc đánh thuế là một công cụ hữu ích của Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới.
Trao đổi các cơ hội hợp tác về tài chính xanh

Trao đổi các cơ hội hợp tác về tài chính xanh

Chiều ngày 29/8/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có cuộc làm việc với ông Alok Sharma - Chủ tịch Hội nghị Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) để thảo luận các cơ hội hợp tác về tài chính xanh nhằm hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các cam kết về năng lượng sạch và phát thải ròng bằng 0.