CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cơ hội và thách thức của giao thông “xanh” ở Việt Nam

Cơ hội và thách thức của giao thông “xanh” ở Việt Nam

Để thực hiện cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam đang ưu tiên những nỗ lực "xanh hóa" cho cả vận tải đường bộ và đường biển bằng các hoạt động kinh doanh mới với nhiều cơ hội và thách thức.
Hà Nội cân đối nguồn lực để thực hiện các dự án giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường

Hà Nội cân đối nguồn lực để thực hiện các dự án giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường

TP. Hà Nội yêu cầu rà soát, cân đối nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách như việc cải thiện chất lượng không khí, xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường nước các hệ thống sông hồ; cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều, công trình thuỷ lợi… trên địa bàn.
Ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với bao bì nhựa thân thiện với môi trường

Ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với bao bì nhựa thân thiện với môi trường

Ngày 07/11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3257/QĐ-BTNMT ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với bao bì nhựa thân thiện với môi trường nhằm mục tiêu khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; giảm thiểu chất thải rắn và phát thải khí nhà kính từ việc sản xuất, xử lý bao bì nhựa sau tiêu dùng.
Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng đến thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường

Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng đến thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 1/11/2023 thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030 nhằm mục tiêu đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội, hướng tới nền kinh tế xanh.
Sửa đổi quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới

Sửa đổi quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.