CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Từ ngày 1/10, áp dụng lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược

Từ ngày 1/10, áp dụng lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch. Đáng chú ý, Thông tư quy định việc lồng ghép chỉ số về thích ứng với biến đổi khí hậu và chỉ tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, để xác định chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo phạm vi của chiến lược.
Quy hoạch ngành về năng lượng, khoáng sản hướng đến kinh tế xanh

Quy hoạch ngành về năng lượng, khoáng sản hướng đến kinh tế xanh

Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng và ngành khai khoáng Việt Nam hiệu quả hơn, bền vững hơn phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hệ thống Bắc Hưng Hải

Giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hệ thống Bắc Hưng Hải

Kiên quyết không cấp phép đầu tư, cấp phép môi trường đối với các dự án, cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án, cơ sở không có biện pháp, công trình xử lý nước thải đảm bảo xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về nước thải cho phép trước khi xả ra hệ thống Bắc Hưng Hải.
Sổ tay Hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính giúp doanh nghiệp hướng tới phát thải ròng bằng 0

Sổ tay Hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính giúp doanh nghiệp hướng tới phát thải ròng bằng 0

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sổ tay Hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp (DN) để áp dụng trong quá trình thực thi các quy định về báo cáo và công bố thông tin phát triển bền vững. Đồng thời, giúp các DN thực hiện kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính dễ dàng hơn để bắt đầu hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0.
Phân loại, xử lý rác hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường: Cách làm hay của TP. Hà Nội

Phân loại, xử lý rác hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường: Cách làm hay của TP. Hà Nội

Lượng rác thải trung bình của TP. Hà Nội hiện nay khoảng 7.000 tấn/ngày, trong đó có khoảng 10-15% không được thu gom, xử lý đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Với việc triển khai các mô hình, cách làm hay trong phân loại và xử lý rác thải đã và đang góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen tích cực, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Việt Nam ủng hộ hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa, vì một tương lai sạch hơn

Việt Nam ủng hộ hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa, vì một tương lai sạch hơn

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ cho một hiệp ước toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề cấp bách về ô nhiễm nhựa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển, đảo và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng rác thải nhựa hiện nay. Sáng kiến này phù hợp với cam kết của Việt Nam trong Quan hệ đối tác quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA).