ĐỂ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TRỞ THÀNH KÊNH HUY ĐỘNG VỐN HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

Bài 3: “Mở khoá” thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bài 3: “Mở khoá” thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Để bên có tiền và bên cần vốn gặp nhau, tạo ra lợi ích chung, trước tiên phải có sự tin tưởng dựa trên thông tin minh bạch và bối cảnh hạ tẩng thị trường phát triển đầy đủ. Đó cũng là chìa khóa để tận dụng tối ưu dư địa rộng lớn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam.
Bài 2: Tăng cường quản lý, giám sát để lấy lại niềm tin thị trường

Bài 2: Tăng cường quản lý, giám sát để lấy lại niềm tin thị trường

Nhằm từng bước phục hồi và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) an toàn, bền vững, minh bạch theo đúng thông lệ quốc tế, cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ các giải pháp về rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường quản lý giám sát để lấy lại niềm tin thị trường.