NGÀNH HẢI QUAN TÍCH CỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN

Triển khai hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan

Triển khai hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng chỉ đạo toàn ngành Hải quan triển khai hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023.
Dồn lực triển khai chuyển đổi số ngành Hải quan

Dồn lực triển khai chuyển đổi số ngành Hải quan

Chuyển đổi số vừa là mục tiêu vừa là giải pháp quan trọng để xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, dẫn đầu trong thực hiện chính phủ số, với mô hình hải quan số, hải quan thông minh. Toàn ngành Hải quan đã, đang và sẽ tiếp tục dồn lực để triển khai hiệu quả công tác này.
Thực hiện Hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thông quan

Thực hiện Hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thông quan

Để hiện đại hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, Tổng cục Hải quan luôn tập trung lực lượng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, hải quan số. Các mục tiêu cụ thể đã được ngành Hải quan đề ra và quyết tâm thực hiện trong thời gian tới.
Hải quan các địa phương thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Hải quan các địa phương thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, Tổng cục Hải quan cũng như hải quan các địa phương đã tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ đắc lực cho tiến trình cải cách, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, hải quan số.