NGÀNH TÀI CHÍNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Hải quan Việt Nam vững tin bước vào xuân mới 2023

Hải quan Việt Nam vững tin bước vào xuân mới 2023

Bám sát chỉ đạo điều hành kịp thời của Chính phủ và Bộ Tài chính cùng với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tích cực hỗ trợ khơi thông hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kiên quyết đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao vàđạt nhiều kết quả quan trọng. Đây là nền tảng vững chắc đểHải quan Việt Nam vững tin bước vào Xuân mới, tiếp tục gặt hái thành công trong năm 2023.
Nhiều khoản thu tăng cao giúp tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt dự toán

Nhiều khoản thu tăng cao giúp tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt dự toán

Theo Bộ Tài chính, năm 2022, có 10 khoản thu vượt dự toán, trong đó thu từ nhà, đất đạt 154,5%; thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết đạt 118,2% và các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh ở 03 khu vực kinh tế đã góp phần giúp tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 tăng cao so với dự toán.
Ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Tài chính chiều ngày 19/12/2022, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, ngành Tài chính sẽ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
Ngành Hải quan vượt thu ngân sách từ tạo thuận lợi thương mại

Ngành Hải quan vượt thu ngân sách từ tạo thuận lợi thương mại

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, trong năm 2022, ngành Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, góp phần giúp Ngành vượt thu ngân sách.
Ngành Tài chính đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Đất nước

Ngành Tài chính đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Đất nước

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2023 của Bộ Tài chính chiều ngày 19/12, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành Tài chính đạt được trong năm 2022, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Đất nước.
Địa phương đồng hành cùng ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Địa phương đồng hành cùng ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023 được tổ chức chiều 19/12/2022, đại diện lãnh đạo các địa phương đều thể hiện quyết tâm cùng ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023.
Ngành Thuế quyết tâm hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách nhà nước năm 2023

Ngành Thuế quyết tâm hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách nhà nước năm 2023

Báo cáo của Tổng cục Thuế tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2023 do Bộ Tài chính tổ chức chiều 19/12/2022 khẳng định, ngành Thuế sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị thu NSNN năm 2023.