TĂNG TỐC TIẾN TRÌNH NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Hiện thực hóa cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán

Hiện thực hóa cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) đã và đang rất nỗ lực đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Tuy nhiên, để đi nhanh, đi đúng, tháo gỡ được các điểm nghẽn, thị trường cần có sự chung tay của các bên, từ cơ quan quản lý đến các đơn vị thành viên và doanh nghiệp.