Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi:

Nâng hạng thị trường chứng khoán cần sự chung tay của các bên

Tuấn Thuỷ (ghi)

Để đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức xếp hạng quốc tế cho việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, nỗ lực của cơ quan quản lý là chưa đủ mà cần phải có sự chung tay, phối hợp của các đơn vị thành viên, các doanh nghiệp niêm yết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những trao đổi với phóng viên về mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp hoàn thành mục tiêu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, ông có thể chia sẻ về tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm hiện tại?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ, không chỉ riêng của Bộ Tài chính hay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mà là nhiệm vụ, mục tiêu và quyền lợi của tất cả các chủ thể tham gia thị trường. Bởi nâng hạng thị trường không chỉ xây dựng hình ảnh cho thị trường tài chính quốc gia mà còn tác động trực tiếp lên khả năng thu hút dòng vốn từ nước ngoài, tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia thị trường nhiều cơ hội huy động nguồn lực đầu tư và phát triển.

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, để đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán, nếu chỉ Bộ Tài chính, UBCKNN nỗ lực thôi là chưa đủ mà cần phải có sự chung tay, phối hợp của các đơn vị thành viên, các doanh nghiệp niêm yết. Bộ Tài chính luôn sẵn sàng tiên phong, nhưng rất cần sự hợp lực của tất cả các chủ thể tham gia thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết có chất lượng.

Đến nay, các tiêu chuẩn, yêu cầu, quy định quốc tế đã được thống nhất để định hình các bước đi tiếp theo một cách hợp lý. Đồng thời, các bên cũng đã nhận diện được các thách thức, rủi ro để các chủ thể tham gia thị trường có những biện pháp hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Cơ quan quản lý tiếp tục xem xét thay đổi điều kiện ký quỹ trước giao dịch (pre-funding) của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng công bố thông tin, minh bạch thông tin, cải thiện các yêu cầu về công nghệ thông tin hay tăng cường khả năng giám sát trên thị trường.

Theo đó, Bộ Tài chính đặt ra thời gian sớm nhất là vào năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được các tổ chức xếp hạng FSTE Russell hoặc MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Phóng viên: Vậy, Bộ Tài chính đã có những giải pháp cụ thể nào trong việc tháo gỡ nút thắt liên quan đến điều kiện ký quỹ trước giao dịch, cũng như yêu cầu minh bạch thông tin đối với doanh nghiệp?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Bộ Tài chính đang phối hợp với các thành viên thị trường, doanh nghiệp và các chủ thể khác tham gia thị trường cùng rà soát các quy định về ký quỹ, từ đó, có thể xây dựng những bước đi phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam để cải thiện các điều kiện đó. Bộ Tài chính luôn mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong và nước ngoài có thể tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam với điều kiện nới lỏng hơn.

Đối với minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi quy định liên quan đến việc các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường; yêu cầu các doanh nghiệp phải có bước đi khẩn trương để thực hiện công bố thông tin trên thị trường bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Bằng cách tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và cả nhà đầu tư trong nước có thể khai thác, phân tích thông tin một cách minh bạch, sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam mới gia tăng. Nhờ vậy, thị trường vốn nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng mới có thể mở rộng tệp nhà đầu tư tổ chức nước ngoài ở quy mô ngày càng lớn, đáp ứng được yêu cầu của thị trường mới nổi.

Phóng viên: Có thể thấy, cơ quan quản lý đang rất nỗ lực, các công ty chứng khoán cũng đã rất sẵn sàng rồi. Vậy với các doanh nghiệp niêm yết, Thứ trưởng đánh giá như thế nào về sự chuẩn bị của các doanh nghiệp này cho mục tiêu nâng hạng?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Tôi cho rằng, về phía các doanh nghiệp niêm yết, chắc chắn họ cũng rất nỗ lực và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc nâng cao tính công khai minh bạch thông tin, công bố thông tin bằng song ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Vì quá trình chuẩn bị cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam không phải mới vừa bắt đầu mà đã được đề cập rất nhiều trên các kênh thông tin chính thống, các cuộc hội thảo, trao đổi giữa Bộ Tài chính, UBCKNN với các thành viên thị trường, với các doanh nghiệp niêm yết. Thực tế, tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin có xu hướng tăng dần theo thời gian trong vòng 13 năm qua.

Phóng viên: Sắp tới, Bộ Tài chính sẽ có những kế hoạch ưu đãi gì để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, thưa ông?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Bộ Tài chính đã có những chính sách ưu đãi về phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Hiện nay, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu theo hướng, với quy mô thị trường lớn hơn, các chính sách phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán sẽ được thiết kế có mức ưu đãi cao hơn để hấp dẫn các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó đề xuất giảm 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia thị trường cũng như giảm bớt các chi phí tuân thủ trong đầu tư chứng khoán.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!