EVNFinance – bắt nhịp xu hướng, phát triển theo mô hình công ty tài chính tổng hợp

PV.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã ghi nhận quá trình trưởng thành mạnh mẽ, thực hiện thành công sứ mệnh đối với ngành Điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

EVNFinance tổ chức thành công hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.
EVNFinance tổ chức thành công hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn, cấp tín dụng hiệu quả

EVNFinance chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/2008, với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Đến nay, sau 10 năm xây dựng và phát triển, EVNFinance đã đứng vững và vượt qua nhiều biến động của hệ thống ngân hàng, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định trong mọi thời điểm, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, chi trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong tất cả các năm.

Với sứ mệnh là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn đối với các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên, EVNFinance đã tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh theo từng thời kỳ, kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn, cấp tín dụng hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề kinh tế, nhất là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong ngành Điện và các đối tác ngành Điện…

Bên cạnh thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng truyền thống, EVNFinance đã có những bước phát triển vững chắc, trở thành một tổ chức tài chính uy tín, tin cậy trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp các dịch vụ tài chính trong lĩnh vực năng lượng điện, được các bộ, ngành và đối tác đánh giá cao như: tư vấn thu xếp vốn, tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu, tư vấn triển khai cơ chế phát triển sạch… 

Từ năm 2012 đến nay, được sự tin tưởng, giao phó của các Cơ quan quản lý nhà nước, EVNFinance đã triển khai tốt công tác kiểm soát chi, quản lý cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho các dự án điện và một số dự án vay vốn nước ngoài do EVN trực tiếp vay, với tổng giá trị cam kết tài trợ hơn 5 tỷ USD (quy đổi), đảm bảo tiến độ thực hiện của các dự án.

Song song với hoạt động kinh doanh, EVNFinance còn đề cao việc thực hiện, chia sẻ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển an sinh xã hội. Hàng năm, hoàn thành tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, đóng góp tích cực cho xã hội…

Với nỗ lực trên, năm 2017, EVNFinance cũng đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba ghi nhận những đóng góp đặc biệt của Công ty đối với công trình Thủy điện Lai Châu, một trong những công trình trọng điểm của đất nước.

Cũng trong năm 2017, EVNFinance được Cục Thuế TP. Hà Nội tuyên dương, khen thưởng là doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô nói chung và ngành Thuế nói riêng.

Mở rộng và phát triển hoạt động theo mô hình công ty tài chính tổng hợp

Nối tiếp sứ mệnh cốt lõi của mình, EVNFinance tiếp tục duy trì và phát triển vị thế gắn liền với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ngành Điện - ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; Xác định khách hàng then chốt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đơn vị thành viên, khách hàng mục tiêu là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện năng.

Đồng tời, kiên định mục tiêu trở thành một định chế tài chính hiện đại theo hướng hội nhập về quy mô, chất lượng và hiệu quả, tăng trưởng bền vững, đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng hàng năm, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và các cổ đông; Mở rộng và phát triển hoạt động theo mô hình Công ty tài chính tổng hợp trên nền tảng sẵn có.

Đặc biệt, tận dụng các cơ hội, bắt nhịp với xu hướng công nghệ, vượt qua những thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Triển khai nghiên cứu, phát triển những sản phẩm mới trên nền tảng vận dụng Fintech, AI, Big Data nhằm cung cấp đa dạng sản phẩm tài chính công nghệ cao tới khách hàng. Sản phẩm đi đầu trong chuỗi các sản phẩm tài chính mới, dựa trên hạ tầng kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đó là tín dụng tiêu dùng sẽ được EVNFinance ra mắt khách hàng trong thời gian sắp tới, với mục tiêu là thủ tục nhanh gọn, tiếp cận dễ dàng.