Gần 28.900 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm

Theo thoibaonganhang.vn

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4 cảnước có 5.844 DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (bao gồm 1584 DN tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 4260 DN tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký), tăng 50,6% so với tháng trước; có 840 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 16%.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet


Tính chung 4 tháng đầu năm, số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 3.759 DN, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. “Trong đó phần lớn là những DN quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,5%”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay là 25.135 DN, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 9450 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 15685 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký.

Ở chiều ngược lại, trong tháng Tư, cả nước cũng có 10.954 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% về số DN và giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước; số vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 5,7 tỷ đồng, giảm 23,2%.

So với cùng kỳ năm trước, số DN thành lập mới tăng 19,2%; số vốn đăng ký tăng 21,3%. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng Tư là 105 nghìn người, giảm 15,1% so với tháng Ba.

Ngoài ra trong tháng còn có 1.955 DN quay trở lại hoạt động, giảm 0,2% so với tháng trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 34721 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 248,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,9% về số DN và tăng 52,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một DN đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 24,2%.

Nếu tính cả 553,3 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm là 801,5 nghìn tỷ đồng.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các DN thành lập mới 4 tháng đầu năm 2016 là 427,2 nghìn người, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Số DN ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm là 11331 DN, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước.