Gần 34 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2023

Bảo Thương

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung quý I/2023, cả nước có gần 34 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310,3 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong ba tháng đầu năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng.

Bình quân một tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Bình quân một tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Bình quân một tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Cụ thể, trong quý I/2023 đã có gần 34 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 212,3 nghìn lao động, giảm 2% về số doanh nghiệp, giảm 34,1% về vốn đăng ký và giảm 12,8% về số lao động so với cùng kỳ năm 2022.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 32,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cục Thống kê cho biết, nếu tính cả 446,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 10,6 nghìn doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2023 là 756,7 nghìn tỷ đồng, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Tổng cục Thống kê cho hay, riêng trong tháng 3/2023, cả nước có 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 145,7 nghìn tỷ đồng, tăng 60,9% về số doanh nghiệp và tăng 122,2% về vốn đăng ký so với tháng 02/2023. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3/2023 đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 38,1% so với tháng 2/2023 và giảm 24,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I/2023 lên gần 57 nghìn doanh nghiệp, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, bình quân một tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Xét theo khu vực kinh tế, quý I/2023 có 330 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; 8,1 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng; 25,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ.

Về doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh trong quý I/2023, Tổng cục Thống kê cho biết, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 42,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2022; gần 12,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 13,1%; 4,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5%. Bình quân một tháng có gần 20,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp

Tổng cục Thống kê đã thông tin về kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2023. Kết quả cho thấy, có 24,3% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý IV/2022; 37,2% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 38,5% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp chế biến, chế tạo quý I /2023. Nguồn: Tổng cục Thống kê
Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp chế biến, chế tạo quý I /2023. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Dự kiến quý II/2023, có 44,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý I/2023; 35,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 20,6% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước lạc quan nhất với 80,2% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2023 tốt hơn và giữ ổn định so với quý I/2023; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 78,2% và 76,4%.

Ngoài ra, về khối lượng sản xuất, Tổng cục Thống kê cho hay, có 24,9% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý I/2023 tăng so với quý IV/2022; 35,7% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 39,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm.

Xu hướng quý II/2023 so với quý I/2023, có 43,1% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 37% số doanh nghiệp dự báo ổn định và 19,9% số doanh nghiệp dự báo giảm.