Gần 80 tổ chức, cá nhân tham gia Câu lạc bộ Đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh

Theo Chế Hân/sggp.org.vn

Câu lạc bộ Đại lý thuế là tổ chức nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân hành nghề dịch vụ đại lý thuế và tư vấn thuế, được thành lập từ năm 2015, thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP. Hồ Chí Minh (TPHCM).

Gần 80 tổ chức, cá nhân tham gia Câu lạc bộ Đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh.
Gần 80 tổ chức, cá nhân tham gia Câu lạc bộ Đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ (CLB) Đại lý thuế TPHCM vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2 (2020-2025) ngày 11/7 vừa qua. Đến nay, CLB đã thu hút được gần 80 tập thể, cá nhân tham gia. CLB đã làm cầu nối giữa đại lý thuế với cơ quan thuế, tư vấn, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ thuế cho DN và cá nhân.

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Đại lý thuế TPHCM.
Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Đại lý thuế TPHCM.

Ngoài ra, CLB còn tham gia nhiều chương trình, như hỗ trợ cho hơn 3.500 DN khởi nghiệp và hộ kinh doanh cá thể lên DN; hỗ trợ miễn phí quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong tuần lễ hỗ trợ người nộp thuế do Cục Thuế TPHCM phát động, với hàng ngàn bộ hồ sơ quyết toán thuế mỗi năm…

Đại hội lần này, CLB sẽ thông qua các chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2, như kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố các ban chức năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng hội viên thông qua sinh hoạt chuyên môn định kỳ mỗi tháng/lần; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển số lượng lên 150 hội viên…

Đại hội cũng bầu ra Ban Chủ nhiệm mới (gồm 5 người) và Trưởng ban kiểm soát.