Gần 96% đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai

Theo Danh Hồng/TXVN/Vietnam+

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 1.756 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có tới 1.684 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 95,9%.

6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 1.756 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 1.684 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 95,9%. Nguồn: TTXVN
6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 1.756 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 1.684 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 95,9%. Nguồn: TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 1.756 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 48 đơn thuộc lĩnh vực môi trường, 24 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản và có tới 1.684 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 95,9%.

Trong tổng số 893 vụ việc phải xử lý có 6 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 21 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ; 2 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 26 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần 2 của địa phương; còn lại 838 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 77 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 199 tổ chức, gồm: 3 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; 63 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; 11 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và 1 cuộc giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Qua thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 26 tổ chức có vi phạm với các hình thức: Tước quyền sử dụng 2 giấy phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 6 tháng, xử phạt 25 tổ chức với số tiền là 2.898 triệu đồng.

Có 5 đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất là Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước, với 27/77 cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện đạt 35%; trong đó Tổng cục Môi trường thực hiện 17/27 cuộc.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố triển khai 694 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.017 tổ chức, cá nhân, trong đó, 10 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 684 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 467 tổ chức, cá nhân có vi phạm; đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 291 tổ chức, cá nhân, với số tiền 16.452 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước 3.069 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 5ha đất.

Riêng trên lĩnh vực đất đai, các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 167 cuộc thanh tra, kiểm tra về đất đai đối với 738 tổ chức, cá nhân; phát hiện 17% số đối tượng được thanh tra có vi phạm pháp luật đất đai.

Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 36 tổ chức, cá nhân với số tiền 815 triệu đồng; kiến nghị truy thu 2.450 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 5ha đất.

Cũng trong 6 tháng qua, bộ phận tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 173 lượt với 326 người, có 17 lượt đoàn đông người với 166 người.

So với cùng kỳ năm 2018, số lượt tiếp công dân tăng 52 lượt, số đoàn đông người tăng 9 lượt, số người đến khiếu nại tại Bộ tăng 145 người.

Lãnh đạo Bộ tiếp 32 lượt với 43 người; cán bộ tiếp 141 lượt với 283 người.

Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai.