Gắn quản trị doanh nghiệp với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

PV.

Ngày 14/09/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Deloitte Việt Nam tổ chức hội thảo “Tư duy lãnh đạo và thực thi quản trị biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”.

Diễn giả chia sẻ thông tin liên quan đến phát triển bền vững gắn với quản trị biến đổi khí hậu. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn
Diễn giả chia sẻ thông tin liên quan đến phát triển bền vững gắn với quản trị biến đổi khí hậu. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Lãnh đạo cấp cao Deloitte Việt Nam, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam, Dragon Capital các thành viên Hội đồng quản trị, CEO và ban điều hành các doanh nghiệp lớn, các Quỹ đầu tư, các nhà tư vấn trong lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cùng một số cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Vũ Chí Dũng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ: "Trong bối cảnh nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng bởi vừa là chủ thể chịu tác động của biến đổi khí hậu vừa là đối tượng quan trọng trực tiếp tham gia. Vì vậy, việc thực hiện tốt công tác quản trị chống biến đổi khí hậu và có trách nhiệm với xã hội không phải chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà thực sự đã trở thành một yếu tố giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững".

Theo ông Vũ Chí Dũng, điều này cần bắt đầu từ trong tư duy của các nhà lãnh đạo, các thành viên HĐQT – người giám sát mục tiêu chiến lược kinh doanh tích hợp với chiến lược mục tiêu phát triển bền vững, các thành viên ban điều hành – những người đóng vai trò chính trong điều khiển tiến trình phát triển kinh doanh của DN gắn với phát triển bền vững.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Deloitte Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá quản trị công ty như một công việc tất yếu doanh nghiệp phải làm, có gắn bó mật thiết với năng lực cạnh tranh của công ty. Với một thị trường mới nổi như thị trường chứng khoán Việt Nam, việc áp dụng và cải thiện quản trị công ty yêu cầu một lộ trình thay đổi đầy đủ mà Hội đồng quản trị giữ vai trò chủ động tiếp cận với xu thế toàn cầu, tích hợp nội dung vào chương trình nghị sự và cần chủ động hành động.”

Cùng với cam kết phát thải ròng bằng “0” được đưa ra bởi Chính phủ, hệ thống quy định pháp luật sẽ tiếp tục được kiện toàn. Theo đó, đây cũng chính là con đường tất yếu và là một cơ hội trên hành trình phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. Tại quốc gia nơi phát triển bền vững vẫn chưa đi sâu vào thực tiễn như Việt Nam, Hội đồng quản trị thay đổi tư duy một cách đồng nhất với cam kết để có thể quản trị công ty một cách hiệu quả từ đó thúc đẩy mục tiêu này trở thành ưu tiên dài hạn ở cấp độ toàn doanh nghiệp và đảm bảo một tương lai bền vững.

Các đại biểu tại Hội nghị đều đồng thuận rằng, phát triển bền vững, bao gồm các mối quan tâm về ESG không phải là một khái niệm mới. Trách nhiệm thuộc về tất cả mọi người, từ Chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từng cá nhân, trong đó hội đồng quản trị đóng vai trò chính để thúc đẩy hành động trong mỗi doanh nghiệp.