Giá bán buôn điện tối đa là 1.515 đồng/kWh

PV.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017.

Giá bán buôn điện tối đa là 1.515 đồng/kWh. Nguồn: internet
Giá bán buôn điện tối đa là 1.515 đồng/kWh. Nguồn: internet
Theo đó, giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá.
Cụ thể, khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được quy định như sau:
Giá bán buôn điện tối đa là 1.515 đồng/kWh - Ảnh 1
Bộ Công thương yêu cầu EVN có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng Tổng công ty Điện lực theo quy định hiện hành.
Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân trên của EVN cho các tổng công ty điện lực từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017.

Tuy nhiên, Bộ Công thương yêu cầu, trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tổng công ty Điện lực.

EVN có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.