Giá xăng E5 sẽ rẻ hơn giá xăng RON 92

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) ​Thủ tướng Chính phủ vừa ra kết luận về cơ chế giá đối với xăng E5, tạo cơ chế khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Chênh lệch giá bán xăng E5 thấp hơn so với giá bán xăng khoáng RON 92 từ 300 đồng/lít đến 500 đồng/lít. Nguồn: internet
Chênh lệch giá bán xăng E5 thấp hơn so với giá bán xăng khoáng RON 92 từ 300 đồng/lít đến 500 đồng/lít. Nguồn: internet
Cụ thể, Thủ tướng đồng ý áp dụng trong năm 2015 biện pháp trích lập quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 thấp hơn đối với xăng khoáng RON 92 để tạo chênh lệch giá bán xăng E5 thấp hơn so với giá bán xăng khoáng RON 92 từ 300 đồng/lít đến 500 đồng/lít.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương và Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để quyết định mức trích lập cụ thể quỹ Bình ổn giá và triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch trong điều hành xăng dầu và tạo được đồng thuận trong dư luận.

Riêng Bộ Tài chính, Thủ tướng giao nhiệm vụ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về thuế bảo vệ môi trường với xăng khoáng và nhiên liệu sinh học. Nguyên tắc là đảm bảo khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Bộ Tài chính cũng phải khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng khoáng, xăng E5 để có thể áp dụng ngay khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành.

Điều chỉnh thuế xuất khẩu cồn ethanol và sắn lát nguyên liệu theo hướng khuyến khích sử dụng trong nước, góp phần đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học.