Giá xăng giảm 768 đồng/lít

Theo mof.gov.vn

Thực hiện quy định và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/ 9/ 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá các mặt hàng xăng dầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể:

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày kể từ ngày 04/8/2015 đến hết ngày 18/8/2015 là 65,694 USD/thùng xăng RON 92; 58,484 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 58,364 USD/thùng dầu hỏa; 264,926 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Thực hiện quy định và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành.

2. Sau khi thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giảm giá các mặt hàng xăng dầu:

- Xăng RON 92: giảm giá 768 đồng/lít;

- Xăng E5: giảm giá 768 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: giảm giá 441 đồng/lít;

- Dầu hỏa: giảm giá 703 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm giá 736 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở, cụ thể:

- Xăng RON 92: không cao hơn 18.536 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 18.041 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.421 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 12.409 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.136 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 19 tháng 8 năm 2015.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 19 tháng 8 năm 2015.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 19/ 8/ 2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC.

Tệp đính kèm: cv8616bct-tttn-2015_8_19-dieuhanhkdxd1_THBD.pdf