Giải đáp chính sách thuế đối với những vấn đề phát sinh thực tế tại doanh nghiệp

Theo mof.gov.vn

Phúc đáp những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Maxport Limited (Việt Nam), ngày 21/7/2017, Cục Thuế Hà Nội đã có Công văn số 49148/CT-TTHT nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp đối với những vấn đề liên quan đến chính sách thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Công văn 49148/CT-TTHT, nếu Công ty TNHH Maxport Limited (Việt Nam) có phát sinh hoạt động nhận chuyển nhượng "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may công nghệ cao", thì căn cứ vào tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị và các quy định sau đây để nghiên cứu và thực hiện:

Điều 45 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định: Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây: Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư này; Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài; Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn cụ thể việc thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT. Cụ thể như:

Tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng.

Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty Cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty Cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty Cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.

Quy định thuế suất GTGT 10% được hướng dẫn tại Tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Theo đó, mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại...